Veikla

BGI Consulting vykdo nacionalinius ir tarptautinio lygmens taikomuosius viešosios politikos ir ekonomikos tyrimus, kurie prisideda prie geresnio reguliavimo, tinkamo valstybės investicijų planavimo ir efektyvaus viešosios politikos įgyvendinimo.

BGI veiklos principai - Parnerystė, Pagrįstumas, Pasitikėjimas
Atgal

Viešosios politikos analizė ir konsultacijos

BGI Consulting vykdo viešosios politikos tyrimus, vertinimą bei konsultacijas. Remiantis įrodymais grįstomis tyrimų išvadomis už viešosios politikos formavimą ir jos įgyvendinimą atsakingoms institucijoms teikiami pasiūlymai ir rekomendacijos dėl sprendimų tinkamumo, efektyvumo ir poveikio visuose viešosios politikos etapuose – nuo darbotvarkės planavimo iki atsiskaitymo visuomenei ir kitoms suinteresuotoms pusėms.
 
BGI Consulting komanda yra sukaupusi reikiamas žinias ir patirtį vystant ar analizuojant darbo rinkos, socialinės įtraukties, švietimo ir mokslo, kultūros, susisiekimo, paramos verslui ir kitų viešosios politikos sričių programas (plačiau Patirtis).
 
BGI Consulting taiko sisteminį požiūrį ir atskiras viešosios politikos sritis suvokia kaip viešojo valdymo visumos dalį, todėl visuose atliekamuose tyrimuose koncentruojamasi ne tik į konkrečias analizuojamos politikos problemas, bet ir į bendrąjį srities, valstybės ir regiono kontekstą. Viešosios politikos analizė, be specifinių sektorinių žinių, taip pat apima platų ekonominių, socialinių, kultūrinių, elgsenos ir panašių klausimų spektrą, kurie kartu formuoja išplėstinę tyrimų metodologiją, pagrįstą įvairių tyrimų metodų derinimu (plačiau Metodai). Tai užtikrina siūlomų sprendimų nuoseklumą ir tvarumą.