Patirtis

Regioninė ir kaimo plėtra
Lietuva yra maža agrarinė šalis, kurioje tarpsta gandrai ir sėkmingi ūkiai
Atgal

Regioninė ir kaimo plėtra

Nacionalinė regioninė politika skirta regionų socialinei ir ekonominei plėtrai siekiant mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus tarp regionų ir pačiuose regionuose bei skatinti tolygią ir tvarią plėtrą visoje valstybės teritorijoje. Kaimo plėtros politika, savo ruožtu, orientuojasi į dar mažesnių teritorinių vienetų socialinę bei ekonominę plėtrą bei žemės ūkio srities subjektų vystymą ir konkurencingumą. Žemiau pateikiame keletą BGI komandos šios srities tyrimų pavyzdžių.Atrinkti pavyzdžiai

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos galutinis (ex-post) vertinimas
Vertinimas atliktas LR žemės ūkio ministerijos užsakymu.
 
Įvertinus Programos tinkamumą, rezultatyvumą, priemonių vidinį ir išorinį suderinamumą bei pritaikius makroekonominį modeliavimą HERMIN šeimos modeliu buvo nustatytas Programos socialinis, ekonominis ir aplinkosauginis poveikis bei poveikis Bendrijos prioritetų įgyvendinimui. Detali Programos valdymo ir įgyvendinimo sistemos analizė leido identifikuoti problemas ir iššūkius bei pasiūlyti rekomendacijas jų sprendimui.
 
Su ataskaita galite susipažinti čia.
2007 – 2013 m. SSVP priemonės „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ įgyvendinimo atskiruose regioniniuose ekonomikos augimo centruose ir jos tęstinumo vertinimas
Vertinimas atliktas LR vidaus reikalų ministerijos užsakymu.
 
Tinkamumo, poveikio ir efektyvumo kriterijais atliktas priemonės vertinimas leido nustatyti lėšų įsisavinimą ir rezultatų pasiekimą tikslinėse teritorijose bei įvertinti ES struktūrinės paramos teikimo galimybes pagal analogišką priemonę 2014-2020 metų laikotarpiu. 
 
Su ataskaita galite susipažinti čia.
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos projekto galutinio išankstinio SPAV ir ex-ante vertinimas
Vertinimas atliktas LR žemės ūkio ministerijos užsakymu.
 
Atliktas SSGG analizės, veiksmų programos strategijos, stebėsenos sistemos, finansavimo pagrįstumo vertinimas leido pateikti rekomendacijas veiksmų programos strategijos tobulinimui, veiksmų programos įgyvendinimui ir programos pasiekimų gerinimui.
 
Su ataskaita galite susipažinti čia.
Tiesioginių išmokų kapitalizavimosi žemės kainoje vertinimas
Vertinimas atliktas LR Ministro Pirmininko tarnybos ir LR žemės ūkio ministerijos užsakymu.
 
Tyrimo metu nustatytos ilgalaikės žemės kainų kitimo tendencijos Lietuvos ir ES lygiu bei nustatytas sąryšis tarp žemės kainos ir tiesioginių išmokų pokyčių. BGI Consulting ekspertai pagal tiesioginės paramos finansinę apimtį ir jos sąryšį su žemės kaina įvertino tiesioginės paramos kapitalizavimosi žemės kainoje lygį. Tyrimo metu taip pat sudaryta regresinė analizė apskričių bei Lietuvos lygmeniu, leidžianti įvertinti tiesioginių išmokų daromą poveikį žemės kainai, atsižvelgiant į 2014-2020 m. perspektyvas.
 
Plačiau apie tyrimą skaitykite čia


MŪSŲ KLIENTAI