Metodai

Taikomieji IT sprendimai
Atgal

Taikomieji IT sprendimai

Vykdydama analitines ir tiriamąsias veiklas, BGI Consulting plačiai pasitelkia informacinių technologijų siūlomas galimybes. Priklausomai nuo analitinės veiklos pobūdžio, BGI Consulting analitikai parengia taikomuosius IT sprendimus, skirtus spręsti duomenų analizės optimizavimo, efektyvumo ir patikimumo klausimus. Taip pat, tokių sofistikuotų tyrimų ir vertinimo metodų, kaip modeliavimas, sąnaudų ir naudos analizė, kontrafaktinė analizė, daugiakriterinė analizė įgyvendinimui visuomet kuriami unikalūs IT sprendimai, kurie yra adaptuojami priklausomai nuo kliento poreikių.Taikymo pavyzdžiai

Visual Basic for Applications (VBA) sprendimai

BGI Consulting plačiai taiko Visual Basic for Applications (VBA) sprendimus, kurie padeda automatizuoti vykdomas užduotis, sutaupyti laiko ir klientui pasiūlyti optimalų sprendimą. Taikomi VBA sprendimai apima įvairias sritis – nuo automatizuotų skaičiuoklių ir ekonominių modelių kūrimo iki kasdienių užduočių, tokių kaip kliento komentarų perkėlimas iš MS Word formatu parengtos ataskaitos į atskirą pastabų lentelę (protokolą), išlaidų eilučių sumavimas pagal langelių fono spalvą ar pan.

Modeliavimas ir statistikos sprendimai R paketu

BGI Consulting plačiai taiko atvirojo kodo statistinį R paketą. Šis paketas naudojamas atliekant kontrafaktinį poveikio vertinimą (pvz., panašiausių atvejų analizę ar dvigubo skirtumo regresiją), taip pat ekonominio modelio kūrimo tikslais - siekiant parengti ekonominiam modeliui reikalingą duomenų bazę, sukalibruoti modelio parametrus. Dažnai R programinis kodas yra susiejamas su VBA programiniu kodu, kad R programinį kodą būtų galima iškviesti ir vykdyti iš MS Excel aplinkoje veikiančio valdymo pulto. 

Big data ir duomenų bazių sprendimai

BGI Consulting veikloje svarbią vietą užima duomenų bazių analizė. Tokia analizė apima reikalingų įrašų išrinkimą iš tūkstančius ar dešimtis tūkstančių eilučių turinčių duomenų bazių. Pavyzdžiui, atrinkus kelis šimtus respondentų, MS Excel formulių dėka kiekvienas respondentas susiejamas su tūkstančius asmenų talpinančia duomenų baze, kad minėtoje duomenų bazėje automatiškai būtų rasti kiekvieno respondento reikalingi požymiai. Kitas pavyzdys - atrinkus subjektus į kontrafaktinės analizės kontrolinę grupę, kiekvienas individas susiejamas su visos populiacijos duomenis talpinančia duomenų baze, kad minėtoje duomenų bazėje automatiškai būtų rasti kiekvieno atrinkto subjekto duomenys (pvz., apyvarta, pelnas, darbuotojų skaičius, visiems subjekto vykdomiems projektams gautos paramos gauta suma ir pan.).MŪSŲ KLIENTAI