Patirtis

10 metų atliekant viešosios politikos ir ekonomikos tyrimus

Įmonė BGI Consulting ir jos patyrusi tyrėjų komanda, veikdama nuo 2007 m., sukaupė išskirtinę patirtį viešosios politikos, sanglaudos politikos, ekonomikos, viešojo administravimo tyrimų, vertinimo, konsultavimo ir mokymų srityse. Viešosios politikos analizės patirtis apima įvairias visuomenės gyvenimo sritis – pradedant darbo rinka, ekonomika, moksliniais tyrimais ir baigiant socialiniais klausimais ar informacine visuomene.

BGI komandos stiprybė – nuolatinis inovatyvių sprendimų tyrimams ir vertinimui kūrimas ir vystymas. BGI Consulting išvystė ir ištobulino tokias socialinių tyrimų metodų grupes, kaip makroekonominį modeliavimą, sąnaudų ir naudos analizę, daugiakriterinę analizę, kontrafaktinę analizę ir kt., kurias taiko teikiant aukštos kokybės paslaugas viešojo sektoriaus organizacijoms.

Metodologinis parengtumas, atviras ir kritiškas požiūris bei siekis tobulinti viešąją politiką ir jos įgyvendinimą BGI komandai leido bendradarbiauti ir dirbti su tokiomis institucijomis, kaip Europos Parlamentas, Europos Komisija, Europos investicijų bankas, Europos Tarybos vystymo bankas, LR Vyriausybė, LR finansų, ūkio, švietimo ir mokslo, užsienio reikalų, žemės ūkio, susisiekimo, kultūros ir kitų sričių ministerijos ir poministerinės įstaigos.

BGI tyrimų, vertinimų ir konsultacijų patirtis sukurta bendradarbiaujant su partneriais iš Airijos (dr. John Bradley), Italijos (CSIL Milano, t33), Liuksemburgo (Spatial Foresight), Jungtinės Karalystės (EPRC, Fraser Associates), Austrijos (OIR), Švedijos (Sweco, Nordregio), Estijos (Technopolis group), Danijos (Oxford research), Vengrijos (METIS) ir kt. Platus įsitraukimas į tarptautinius tyrimų ir konsultavimo tinklus demonstruoja aukštą BGI komandos profesionalumą, potencialą taikyti naujausias žinias ir sprendimus bei užtikrina aukštą pasitikėjimo teikiamų paslaugų kokybe lygį. MŪSŲ KLIENTAI