Veikla

BGI Consulting vykdo nacionalinius ir tarptautinio lygmens taikomuosius viešosios politikos ir ekonomikos tyrimus, kurie prisideda prie geresnio reguliavimo, tinkamo valstybės investicijų planavimo ir efektyvaus viešosios politikos įgyvendinimo.

BGI veiklos principai - Parnerystė, Pagrįstumas, Pasitikėjimas
Atgal

Specializuoti sprendimai ir mokymai

Konkretiems viešosios politikos klausimams spręsti BGI Consulting siūlo specializuotus sprendimus. Kiekvienas tyrimas yra atliekamas pagal individualią metodiką, užtikrinant tinkamiausios metodų sistemos parinkimą ir taikymą. Taikome kokybinius ir kiekybinius tyrimų metodus, kurių derinimas leidžia pagrįstai atsakyti į konkrečius viešosios politikos klausimus. Be įprastai taikomų duomenų analizės, interviu, ekspertų panelių ir panašių metodų tyrimuose naudojami ir labiau specializuoti kiekybiniai tyrimų metodai, kurie leidžia objektyviai įvertinti viešosios politikos sprendimų poveikį visuomenei ir ekonomikai. Pavyzdžiui, viešosios politikos poveikis makroekonominiams rodikliams matuojamas taikant makroekonominį modeliavimą. BGI Consulting išvystė HERMIN modelį Lietuvai, kuris inkorporuoja tiek paklausos pusės (trumpalaikiai efektai atsirandantys dėl išlaidų padidėjimo ir pajamų politikos instrumentų taikymo), tiek ir pasiūlos pusės (ilgalaikis ekonominio potencialo padidėjimas) mechanizmus. Siekiant nustatyti, kokią vertę konkrečios investicijos turi visuomenės požiūriu, naudojama sąnaudų ir naudos analizė, inkorporuojanti visą dėl investicijų projekto įgyvendinimo visuomenės patiriamą naudą ir nuostolius (plačiau Metodai).
 
Pageidaujant užsakovui bei siekiant pagerinti ir optimizuoti tyrimų procesą, BGI Consulting į socialinių tyrimų metodų vystymą ir taikymą integruoja informacinių technologijų suteikiamus privalumus. BGI komanda vysto tokius IT sprendimais grįstus taikomuosius socialinių tyrimų metodų sprendimus, kaip automatizuotas makroekonominis modeliavimas (pasitelkiant R, WinSolve, VBA), sofistikuotos skaičiuoklės, pvz. sąnaudų ir naudos analizės įverčių skaičiuoklės (pasitelkiant MS Excel, VBA) ar BigData sprendimus (pasitelkiant Java, SurveyMonkey).
 
Atsižvelgiant į tai, kad BGI Consulting suteiktos tyrimų paslaugos ir jų pagrindu išvystyti taikomieji metodiniai sprendimai (pvz. SNA, modeliavimas, sudėtingos skaičiuoklės) reikalauja gilių žinių ir praktinio taikymo įgūdžių, BGI teikia mokymų paslaugas. Mokymų metu tikslinė auditorija supažindinama su platesniu viešosios politikos, vertinimo, tyrimų metodų taikymo kontekstu ir, žinoma, apmokoma praktiškai taikyti BGI sukurtus analizės, vertinimo ir kt. metodus ar įrankius.