Metodai

BGI Consulting ekspertai pasitelkia sofistikuotus tyrimų metodus

Įgyvendindama viešosios politikos, ekonomikos ir kitų sričių tyrimus BGI Consulting komanda pasitelkia socialinių tyrimų metodus. Siekiant surinkti reikalingus empirinius duomenis, juos tinkamai sisteminti, analizuoti ir dokumentuoti pasitelkiami įvairūs kiekybiniai ir kokybiniai tyrimų metodai. Išskirtinėms užduotims atlikti yra būtinos sudėtingos ir kompleksinės metodologinės prieigos, leidžiančios užtikrinti reikiamą atliekamų tyrimų gylį ir patikimumą. Šiems atvejams BGI Consulting komanda, bendradarbiaudama su pripažintais tyrėjais iš kitų ES šalių, yra sukūrusi tokias tyrimų metodų sistemas, kaip makroekonominio modeliavimo sistema HERLIT (HERMIN), sąnaudų ir naudos analizės metodologija ir praktinio taikymo įrankiai, viešosios politikos valdymo ir įgyvendinimo sistemų daugiakriterinės analizės sistema, kontrafaktinio vertinimo sistema, teorija grįsto vertinimo modeliai ir kt. Naudojamų metodų praktinis taikymas yra sustiprinamas specializuotais taikomaisiais sprendimais, pasitelkiant tokius programavimo paketus kaip R, VBA, WinSolve, TSP, kuriuos kuria kompetentingas BGI Consulting personalas.MŪSŲ KLIENTAI