Patirtis

Susisiekimas ir informacinė visuomenė
Susisiekimas – tai viena iš sričių, kurioje valstybės intervencijos pasireiškia plačiausiai
Atgal

Susisiekimas ir informacinė visuomenė

Valstybės planavimas ir intervencijos transporto srityje pasireškia plačiai - pradedant susisiekimu keliais, geležinkeliais, vandenimis ir oru, baigiant viešojo transporto planavimu, saugiu eismu, ryšių reguliavimu. Informacinės visuomenės politika neapsiriboja plačiajuosčio interneto infrastruktūros iniciatyvomis, o apima elektronines viešąsias paslaugas gyventojams ir verslui ir bendrų interneto prieigos prielaidų, leidžiančių gyventojams vykdyti svarbias ekonominės, socialinės ir kultūrinės veiklas, sukūrimą. Žemiau pateikiame keletą BGI komandos šios srities tyrimų pavyzdžių.Atrinkti pavyzdžiai

Viešojo transporto poreikio ir tolimojo susisiekimo autobusų ir tarpmiestinių traukinių maršrutų suderinamumo analizė
Vertinimas atliktas LR susisiekimo ministerijos užsakymu.
 
Pagrindinis studijos tikslas – įvertinus keleivių judėjimo poreikį Lietuvos Respublikos teritorijoje ir jo atitiktį viešojo keleivinio transporto tvarkaraščiuose nustatytiems maršrutams, parengti priemones, kurios leistų sukurti ekonomiškai efektyvią ir darnią viešojo keleivinio transporto sistemą. Galutinis studijos rezultatas – darnios, nenuostolingos, konkurencingos ir tarpusavyje derančios viešojo keleivinio transporto sistemos sukūrimo planas.
 
Rengiant studiją pasitelkti įvairūs tyrimo metodai, įskaitant dokumentų ir antrinių šaltinių analizę, statistinių duomenų analizę, žemėlapių grafinę analizę ir daugiakriterinę analizę, vežėjų anketinę apklausą, interviu su atsakingomis institucijomis ir ekspertinį vertinimą. Atlikus tyrimą buvo įvertintas esamas keleivių judėjimas, esamas tvarkaraščių sudarymo teisinis reguliavimas, viešojo keleivinio transporto nuostolingumas, dubliavimas ir pan. Tyrimo rezultatų pagrindu buvo pasiūlyta ekonomiškai efektyvios viešojo keleivinio transporto sistemos sukūrimo koncepcija.
Elektroninių paslaugų naudojimo tyrimas 2015
Tyrimas atliktas Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Susisiekimo ministerijos užsakymu.
 
Atlikus tiesioginę gyventojų apklausą, nustatyta, kokia gyventojų dalis per pastaruosius metus naudojosi elektroninėmis paslaugomis, kaip vertina jų kokybę bei nustatyti kiti, su elektroninių paslaugų naudojimu susiję rodikliai.
Transporto priemonių mokesčio dydžio nustatymo studija
Tyrimas atliktas LR užsienio reikalų ministerijos užsakymu.
 
Tyrimo metu buvo analizuotos kelios mokestinių pakeitimų alternatyvos ir vertinamas kiekvienos alternatyvos poveikis aplinkai. Vengiant dvigubo apmokestinimo ir siekiant kuo mažiau paveikti konkurencingumą ir nepadidinti administracinės ir mokestinės naštos verslui buvo pateikti keli galimi transporto priemonių apmokestinimo variantai. 
ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų kelių sektoriaus projektams įgyvendinti, planavimo ir panaudojimo efektyvumo vertinimas
Vertinimas atliktas LR susisiekimo ministerijos užsakymu.
 
Vertinant kelių sektoriaus tikslų, uždavinių ir priemonių tinkamumą buvo atsižvelgta į pasikeitusią ekonominę situaciją. Kontrafaktinės situacijos naudojimu pagrįstam investicijų poveikio vertinimui buvo pasitelktas HERMIN makroekonominis modelis. 
 
Taip pat buvo įvertinti skirtų lėšų pakankamumo, efektyvumo ir investicijų rezultatyvumo kriterijai, vertinimo metu buvo analizuojama užsienio šalių patirtis įgyvendinant investicijas į kelių sektoriaus projektus.
 
Su ataskaita galite susipažinti čia.
Elektroninių paslaugų naudojimo ir pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų vertinimas
Vertinimas atliktas Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Susisiekimo ministerijos užsakymu.
 
Atlikus reprezentatyvias Lietuvos gyventojų apklausas nustatyta gyventojų, besilankančių viešųjų institucijų interneto svetainėse, dalis, identifikuotos gyventojams aktualiausios elektroninės viešosios paslaugos, įvertinta jų kokybė.
 
Atliktas pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų vertinimas leido nustatyti svarbiausius šių paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę rodiklius. 
 
Su ataskaita galite susipažinti čia.


MŪSŲ KLIENTAI