Naujienos

2023 metai

BGI Consulting parengė Jungtinių tautų darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo ataskaitą

2023 06 06
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos užsakymu 2022 m. liepos mėn. – 2023 m. balandžio mėn. BGI Consulting parengė Jungtinių tautų darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo ataskaitą.
 
Ataskaitos rengimo metu buvo išanalizuoti ir aprašyti valstybės institucijų veiksmai ir ekonominiai, socialiniai bei aplinkosauginiai procesai 2018–2023 m. Lietuvoje prisidėję prie Darbotvarkės 2030 įgyvendinimo, išanalizuoti DV rodiklių duomenys ir svarbiausios vykdytos politikos priemonės, siekiant išsiaiškinti tendencijas, pasiekimus ir iššūkius įgyvendinant kiekvieną iš 17 DVT, pateikti pasiūlymai, padėsiantys koreguoti Lietuvos DV politiką, siekiant įgyvendinti Darbotvarkę 2030.
 
Didžiausias dėmesys ataskaitoje skiriamas DVT apžvalgai, ypatingai Lietuvos nacionaliniams DV prioritetams, ir papildomai 17 DVT. Visų pristatomų DVT poskyriuose pateikiama kiekvieno tikslo reikšmė Lietuvai bei šalies padėtis tarptautiniu lygmeniu, pristatoma, kaip konkretaus tikslo nuostatos atsispindi šalies strateginėje darbotvarkėje. Remiantis tikslo uždavinio rodikliais, pateikiama tikslo (ne)pažangos analizė, taikomos intervencijos, nurodomi kylantys iššūkiai bei galimi veiksmai, siekiant paspartinti Darbotvarkės 2030 įgyvendinimą Lietuvoje. Ataskaitos pabaigoje pateikiamos apibendrintos išvados ir pasiūlymai dėl DVT įgyvendinimo Lietuvoje tobulinimo.
 
Pagrindiniai šios ataskaitos duomenų šaltiniai yra šalies strateginiai dokumentai, Valstybės duomenų agentūros viešai skelbiami DVT rodikliai, anksčiau atlikti vertinimai, tyrimai, analizės, taip pat NVO atlikti vertinimai bei teiktos pozicijos, nuomonės konkrečių DVT įgyvendinimo klausimais, pusiau struktūruoti interviu su DVT įgyvendinančiomis ministerijomis, NVO atstovais.