Naujienos

Atgal

Naujiena

BGI Consulting atliko 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos tikslų pasiekimo vertinimą

2023 12 08
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos užsakymu 2023 m. sausio – lapkričio mėn. BGI Consulting, bendradarbiaudama su partneriais – European Policies Research Centre (University of Strathclyde) ekspertais, atliko 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos tikslų pasiekimo vertinimą, kurio tikslas nustatyti ES investicijų poveikį, įgyvendinant ES ir nacionalinius strateginius bei veiksmų programos teminius tikslus.
 
2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa apima investicijas, atspindinčias esminius šalies plėtros iššūkius. Investicijos pagal visus VP prioritetus iki 2022 m. pabaigos sudarė 9,8 mlrd. Eur (skirtas ES fondų ir biudžeto finansavimas bei papildomos projektų vykdytojų lėšos bendrai). Investuojant šias lėšas, siekta 136-ių VP numatytų konkrečių tikslų švietimo, mokslo, sveikatos apsaugos, susisiekimo, socialinės apsaugos, aplinkosaugos ir daugelyje kitų sričių. Pokyčiai šiose srityse bendrai taip pat turėtų prisidėti prie strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo, kuris siejamas su pažanga trimis strateginėmis – pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo – kryptimis. Konkretūs rodikliai, atspindintys šių strateginių tikslų kiekybinę išraišką ES lygiu, numatyti strategijoje „Europa 2020“, o Lietuvai specifiškos šių rodiklių siektinos reikšmės nustatytos 2020 m. Nacionalinėje reformų darbotvarkėje.
 
Vertinimo metu BGI Consulting ekspertai taikė įvairius duomenų rinkimo ir analizės metodus: pirminių ir antrinių šaltinių analizę, anketines apklausas, pusiau struktūruotus interviu, ekspertų paneles, intervencijų logikos, statistinę, lyginamąją, prisidėjimo analizę, teorija grįstą poveikio vertinimą, metaanalizę bei ekspertinį vertinimą. Vertinimo metu taip pat buvo atliktos 3 atvejo studijos.