Naujienos

Archyvas

Atliktas 2004 – 2009 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų poveikio vertinimas

2012 02 10

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos užsakymu BGI Consulting atliko 2004 - 2009 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos poveikio vertinimą. Norvegijos Karalystės, Islandijos Respublikos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės parama, įgyvendinant 2004-2009 m. EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus, sudarė 67,3 mln. eurų.

 Pagrindinis vertinimo tikslas  - įvertinti šių Finansinių mechanizmų paramos poveikį Lietuvai bendrai bei atskiroms sritims. Pagrindinis vertinimo dėmesys skirtas daugiausiai lėšų gavusioms sritims: sveikatos apsauga, vaikų priežiūra, kultūros paveldo išsaugojimas, Bendradarbiavimo fondas. Vertinimo metu buvo derinami įvairūs informacijos šaltiniai ir vertinimo metodai. Remtasi Finansinių mechanizmų planavimo ir įgyvendinimo dokumentų analize, projektų įgyvendinimo ataskaitomis, projektų vykdytojų apklausomis, kitais tyrimais ir vertinimais, oficialiąja statistika ir interviu su valdymo ir įgyvendinimo sistemos atstovais.

 Su vertinimo ataskaita galite susipažinti Finansų ministerijos internetiniame puslapyje