Naujienos

Archyvas

BGI Consulting atlieka elektroninių paslaugų vertinimą

2012 06 08

BGI Consulting  atlieka elektroniniu būdu teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų naudojimo ir pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų 2012 metais vertinimą. Vertinant elektronines viešąsias paslaugas, vykdoma reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa apie naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis ir jų kokybę bei atliekama pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų perkėlimo į internetą lygio stebėsena.

Tyrimo metu bus identifikuotos gyventojams aktualiausios elektroninės viešosios paslaugos bei jų kokybė, nustatytas pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę lygis.

Tyrimas atliekamas Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos užsakymu.