Naujienos

2023 metai

BGI Consulting atliko Energijos vartojimo efektyvumo išankstinio (ex-ante) vertinimo, siekiant įgyvendinti finansines priemones, atnaujinimas vertinimą

2023 02 01
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos užsakymu 2022 m. liepos mėn. - 2023 m. sausio mėn. BGI Consulting atliko Energijos vartojimo efektyvumo išankstinio (ex-ante) vertinimo, siekiant įgyvendinti finansines priemones, atnaujinimas vertinimą.
 
Šio energetinio efektyvumo srities planuojamų finansinių priemonių išankstinio vertinimo tikslas – atnaujinti Energijos vartojimo efektyvumo išankstinį (ex-ante) vertinimą daugiabučių namų, viešųjų centrinės valdžios ir savivaldybių pastatų atnaujinimo projektams, peržiūrint ir įvertinant investicijų rezultatus, poreikį ir paklausą iki 2030 m., finansavimo galimybes, formas, kainos pokyčius, rinkos padengimo trūkumą. Atsižvelgiant į tai, kad dalis asignavimų valdytojų planuoja 2021–2027 m. programavimo laikotarpiu tęsti per 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu pradėtas įgyvendinti FP, vertinimas apima rinkos trūkumo, FP taikymo galimybių ir investavimo strategijos identifikavimą toliau nurodytose energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių plėtros srityse: daugiabučių namų modernizavimo, centrinės valdžios viešųjų pastatų modernizavimo, savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo, gatvių apšvietimo modernizavimo.
 
Vertinimo metu buvo suteiktos konsultacijos, parengtas atnaujintas Energijos vartojimo efektyvumo išankstinis vertinimas (ex-ante), parengta ataskaita, susisteminti išankstinio vertinimo (ex-ante) išvadoms parengti naudojami duomenys pagal sritį.
 
Atliekant strateginių dokumentų ir antrinių šaltinių analizę buvo nagrinėjami anksčiau atlikti 2014–2020 m. ES investicijų programavimo laikotarpio vertinimai, anksčiau atlikti finansinių priemonių ex ante vertinimai, teisinis reglamentavimas ir kiti viešai prieinami informacijos šaltiniai.