Naujienos

2023 metai

BGI Consulting atnaujino HERLIT-16 makroekonominį modelį

2023 12 01
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos užsakymu 2023 m. balandžio – lapkričio mėn. BGI Consulting atliko „Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kompetencijai priskirtų iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų ekonomikos sektorių būklės pokyčių vertinimą (3 etapas)“, kurio tikslas atnaujinti EIM kompetencijai priskirtų iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų ekonomikos sektorių stebėsenos sistemą ir automatizuotai veikiantį HERLIT-16 makroekonominį modelį.
 
Vertinimas apėmė EIM kompetencijai priskirtus 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos investicinius prioritetus ir uždavinius, įskaitant EIM kompetencijai priskirtą 2021-2027 m. Veiksmų programos 1.2. uždavinį „Pasinaudoti skaitmeninimo teikiama nauda piliečiams, įmonėms, mokslinių tyrimų organizacijoms ir valdžios institucijoms“.
 
BGI Consulting ekspertai papildė EIM kompetencijai priskirtas ir ES investicijų fondų lėšomis bendrai finansuojamas ekonomikos sritis (turizmas, verslas, verslo aplinka, moksliniai tyrimai ir technologinė eksperimentinė plėtra, inovacijos, energetika, žmogiškieji ištekliai) skaitmeninimo sektoriaus būklės pokyčio vertinimu ir identifikavo tinkamiausius ekonomikos, šio sektoriaus specifinius ir atitinkamus ES struktūrinių fondų finansinius stebėsenos rodiklius, atsižvelgiant į tai, kad duomenys bus naudojami planuojant 2021–2027 m. laikotarpio naujas priemones ir vertinant jų poveikį bei investicijų atsiperkamumą viso laikotarpio ir atskirų sektorių pjūviu.