Naujienos

Archyvas

Ūkio ministerijos užsakymu BGI Consulting parengė mokslinio tyrimo darbą „Sveikatingumo ir poilsio kompleksų poreikio ir plėtros Lietuvoje studija"

2007 07 16

Studijoje atlikta SPA sampratos ir raidos analizė, išanalizuotos SPA paslaugų tendencijos tarptautinėse rinkose ir SPA plėtros sąlygos Lietuvoje, atliktas SPA veiklos ekonominis ir konkurencingumo vertinimas. 

BGI Consulting šios studijos rengimo metu atliko SPA paslaugų vartotojų rinkos tyrimą, nustatė rinkos segmentus ir poreikius. Anketinę apklausą atliko rinkos analizės ir tyrimų grupė UAB „RAIT“. Tyrimo metu buvo ištirti sveikatingumo įstaigų lankytojų naudojimosi sveikatingumo paslaugomis įpročiai bei poreikiai, išsiaiškintos lankytojų naudojimosi SPA paslaugomis priežastys, nustatyti kriterijai, įtakojantys sveikatingumo įstaigos pasirinkimą ir  išskirtos populiariausios SPA paslaugos. 

Atsižvelgiant į tarptautinę patirtį, atliktą rinkos tyrimą ir sparčią SPA plėtrą Lietuvoje, buvo pateikti pasiūlymai LR įstatymuose apibrėžti SPA paslaugų sąvoką ir nustatyti reikalavimus SPA infrastruktūrai. Remiantis studijos išvadomis ir pasiūlymais studijos rengėjai suformavo SPA paslaugų infrastruktūros plėtros Lietuvoje koncepciją bei SPA, sveikatingumo ir sveikatinimo veiklų modelį.