Naujienos

2016 metai

BGI Consulting dalyvavo atliekant studiją dėl tolesnės finansinių priemonių informacinės platformos „fi-compass“ plėtros

2016 01 14

Finansinių priemonių informacinė platforma „fi-compass“, išvystyta bendradarbiaujant Europos Komisijai (EK) ir Europos investicijų bankui (EIB), skirta teikti informaciją ir konsultuoti ES valstybes nares dėl finansinių priemonių taikymo įgyvendinant Europos struktūrinių ir investicinių (ESI) fondų investicijas naujuoju 2014–2020 metų programavimo laikotarpiu.

2015 m. rudenį užsienio tyrėjų konsorciumas (Sweco, t33, EPRC, Infeurope, Spatial Foresight) kartu su ES valstybių narių nacionaliniais ekspertais EK Regioninės ir miestų politikos generalinio direktorato (DG REGIO) ir EIB užsakymu atliko studiją dėl tolesnės finansinių priemonių informacinės platformos „fi-compass“ plėtros. BGI Consulting komanda pastarojoje dalyvavo kaip Lietuvos ekspertai.

Studijos tikslas – identifikuoti įvairių „fi-compass“ platforma besinaudojančių suinteresuotų pusių (ESI fondų lėšomis finansuojamų veiksmų programų vadovaujančiųjų institucijų bei tarpinių institucijų, finansinių tarpininkų ir kitų) poreikius dėl informacijos apie finansines priemones teikimo ateinančiu 1–2 metų laikotarpiu. Konkrečiau siekta išsiaiškinti skirtingų veikėjų preferencijas dėl informacijos turinio (aktualiausių finansinių priemonių aspektų) ir formų (patogiausių informacijos teikimo būdų ir kanalų).

Studijos tikslais buvo atlikta su finansinėmis priemonėmis dirbančių institucijų visose ES valstybėse narėse apklausa. BGI Consulting ekspertai prisidėjo papildant apklausos rezultatus vertingomis įžvalgomis iš pusiau struktūruotų interviu su įvairiomis finansinių priemonių taikymu suinteresuotomis pusėmis Lietuvoje.