Naujienos

2016 metai

Europos Komisija patvirtino 2014–2020 metų programavimo laikotarpio Latvijos-Lietuvos-Baltarusijos ir Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programas

2016 01 20

2015 m. gruodžio mėn. Europos Komisija patvirtino 2014–2020 metų programavimo laikotarpio Latvijos-Lietuvos-Baltarusijos ir Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programas. Jų rengime dalyvavo BGI Consulting ekspertai, kurie atliko programų teritorijų socioekonominę analizę, teikė konsultacijas programavimo darbo grupėms dėl programų strategijų bei rodiklių ir rengė programų dokumentus.

Pagrindinis bendradarbiavimo per sieną tikslas – mažinti neigiamą sienų tarp šalių egzistavimo poveikį (administracines, teisines ir fizines kliūtis), kartu įveikti bendras problemas ir išnaudoti sukauptą regiono potencialą. Bendradarbiavimas skatinamas šalims kartu planuojant ir administruojant programas, taip pat – ruošiant ir įgyvendinant bendrus projektus.

Europos kaimynystės instrumento Latvijos-Lietuvos-Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa siekiama puoselėti glaudžius ES šalių santykius su kaimyninėmis valstybėmis, kartu kuriant bendradarbiavimu paremtą klestėjimo ir geros kaimynystės erdvę. 2014–2020 m. Latvijos-Lietuvos-Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos dokumentas prieinamas čia.

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa siekiama mažinti skirtumus tarp ES regionų, stiprinti sanglaudą ir skatinti optimalų ekonominį vystymąsi. 2014–2020 m. Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos dokumentas prieinamas čia.


Projektas įgyvendintas VšĮ Jungtinio techninio sekretoriato užsakymu.