Naujienos

2016 metai

BGI Consulting parengė ataskaitą dėl transporto priemonių mokestinio dydžio kriterijų ir pateikė siūlymus dėl galimo apmokestinimo pritaikymo Lietuvoje

2016 02 02

BGI Consulting parengė ataskaitą LR užsienio reikalų ir LR aplinkos ministerijai dėl transporto priemonių mokestinio dydžio kriterijų ir pateikė siūlymus dėl galimo apmokestinimo pritaikymo Lietuvoje siekiant tyrimo rezultatus panaudoti kaip pagrindą rengiant LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pataisas. Šalia degalų akcizo ir kelių naudotojų mokesčių ES valstybėse narėse įprastai yra taikomi automobilių registracijos mokestis ir kasmetinis (ar kitu periodiškumu mokamas)automobilių naudojimo mokestis, kurių tarifai tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso nuo konkretaus automobilio modelio keliamos taršos (mažai taršius automobilius dažnu atveju apmokestinant nuliniu ar simboliniu tarifu). Europos Komisija rekomenduoja palaipsniui panaikinti registracijos mokesčius, juos pakeičiant metiniais ekologiniais naudojimo mokesčiais taip skatinant rinktis mažiau taršias transporto priemones ir įgyvendinti „teršėjas moka" principą. Europos automobilių gamintojų asociacijos 2014 metų duomenimis, lengvieji automobiliai (M1) apmokestinami naudojimo mokesčiu 22 ES šalyse.

Tarptautinės praktikos analizei tyrime pasirinktos 7 ES šalys: Lenkija, Estija, Latvija, Švedija, Danija, Čekija, Didžioji Britanija. Nustatyta, kad registracijos mokestis taikomas 4 valstybėse, o naudojimo – 5 valstybėse. Šiuo metu Lietuvoje automobilių registravimo mokestis yra tik simbolinis ir skirtas administracinėms sąnaudoms padengti. Lietuvoje komerciniais tikslais naudojamų automobilių apmokestinimą mokesčiu už aplinkos teršimą galima laikyti ekologiniu naudojimo mokesčiu, tačiau jis yra menkas ir neatitinka tarptautinės praktikos. Asmeniniais tikslais naudojami automobiliai ekologiniu naudojimo mokesčiu šiuo metu nėra apmokestinami. Taigi, šiuo metu vartotojai nėra skatinami rinktis mažiau taršias transporto priemones.

Nacionalinėje reformų darbotvarkėje yra ES suformuluotos rekomendacijos Lietuvai dėl automobilių mokesčio įvedimo. Priimant sprendimus dėl automobilio įsigijimo ar keitimo, pagal automobilių taršą diferencijuoti mokesčio tarifai skatintų rinktis mažiau taršius automobilius. Vienas pagrindinių automobilių apmokestinimo tikslų – taršos mažinimas. Transporto keliamos taršos mažinimas svarbus tiek nacionaliniu gyvenimo kokybės požiūriu, tiek ir tarptautiniu požiūriu, atsižvelgiant į nustatytas teršalų išmetimo nacionalines ribas. Atsižvelgiant į Europos Komisijos rekomendacijas, Lietuvai tikslingiausiai būtų iš karto orientuotis tik į kasmet mokamą ekologinį naudojimo mokestį, keičiant LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Taikant sąnaudų ir naudos analizės metodą nustatyta, kad geriausia alternatyva – lengvųjų automobilių (M1) mokesčio tarifą skaičiuoti pagal išmetamą CO2 kiekį ir kuro tipą.