Naujienos

2016 metai

BGI Consulting parengė studiją „Viešojo transporto poreikio ir tolimojo susisiekimo autobusų bei tarpmiestinių traukinių maršrutų suderinamumo analizė“

2016 09 13

BGI Consulting parengė studiją „Viešojo transporto poreikio ir tolimojo susisiekimo autobusų ir tarpmiestinių traukinių maršrutų suderinamumo analizė“.

Lietuvoje tarpmiestinio ir priemiestinio viešojo keleivinio transporto maršrutus planuoja skirtingos institucijos, atsakingos už skirtingas transporto priemonių rūšis. Pastarosios neturi bendro maršrutų planavimo, tvarkaraščių tarpusavio derinimo ir koordinavimo mechanizmo. Dėl to į tarpmiestinio ir priemiestinio viešojo keleivinio transporto sistemą nėra žiūrima kaip į visumą, atsiranda skirtingų transporto priemonių maršrutų dubliavimasis.

Pagrindinis studijos tikslas – įvertinus keleivių judėjimo poreikį Lietuvos Respublikos teritorijoje ir jo atitiktį viešojo keleivinio transporto tvarkaraščiuose nustatytiems maršrutams, parengti priemones, kurios leistų sukurti ekonomiškai efektyvią ir darnią viešojo keleivinio transporto sistemą. Galutinis studijos rezultatas – darnios, nenuostolingos, konkurencingos ir tarpusavyje derančios viešojo keleivinio transporto sistemos sukūrimo planas.

Rengiant studiją pasitelkti įvairūs tyrimo metodai, įskaitant dokumentų ir antrinių šaltinių analizę, statistinių duomenų analizę, žemėlapių grafinę analizę ir daugiakriterinę analizę, vežėjų anketinę apklausą, interviu su atsakingomis institucijomis ir ekspertinį vertinimą. Atlikus tyrimą buvo įvertintas esamas keleivių judėjimas, esamas tvarkaraščių sudarymo teisinis reguliavimas, viešojo keleivinio transporto nuostolingumas, dubliavimas ir pan. Tyrimo rezultatų pagrindu buvo pasiūlyta ekonomiškai efektyvios viešojo keleivinio transporto sistemos kūrimo koncepcija.

Studijos rezultatai 2016 m. rugsėjo mėn. buvo pristatyti suinteresuotoms šalims ir pateikti ataskaitoje.

Vertinimas atliktas LR susisiekimo ministerijos užsakymu.