Naujienos

2016 metai

BGI Consulting dalyvavo atliekant studiją dėl partnerystės principo ir daugiapakopio valdymo įgyvendinimo 2014–2020 m. ESI fondų kontekste

2016 10 04

2014–2020 m. programavimo laikotarpio ESI fondų teisinėje sistemoje sustiprintas partnerystės principas – daugiau reikšmės teikiama suinteresuotų pusių įtraukimui. Remiantis Bendrųjų nuostatų reglamento 5 str., įgyvendinant kiekvieną ESI fondų programą visuose programavimo etapuose ir lygiuose privaloma taikyti partnerystės principą. Siekiant padėti valstybėms narėms užtikrinti visų partnerių įtraukimą visuose partnerystės sutarčių ir programų įgyvendinimo etapuose, buvo išleistas Europos partnerystės veiklos kodeksas.

2014 m. lapkritį Europos Komisijos Regioninės ir miestų politikos generalinio direktorato (DG REGIO) užsakymu užsienio tyrėjų konsorciumas (Sweco, Spatial Foresight and Nordregio) kartu su ES valstybių narių nacionaliniais ekspertais pradėjo tyrimą dėl partnerystės principo ir daugiapakopio valdymo įgyvendinimo 2014–2020 m. ESI fondų kontekste. BGI Consulting komanda pastarojoje dalyvavo kaip Lietuvos ekspertai.

Tyrimo tikslas – įvertinti partnerystės principo įdiegimą ir Europos partnerystės veiklos kodekso įgyvendinimą partnerystės sutartyse ir programose, finansuojamose Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Sanglaudos fondo (SF) lėšomis (įskaitant Europos teritorinio bendradarbiavimo (ETB) tikslo ir daugiafondes programas, finansuojamas Europos socialinio fondo (ESF) lėšomis). Tyrimas paremtas dokumentų analizės, internetinių apklausų ir interviu metu surinktais duomenimis.

Atlikus tyrimą buvo įvertinta, kaip partnerystės principas ir daugiapakopis valdymas atsispindi ES valstybių narių partnerystės sutartyse ir veiksmų programose, bei surinktos didelio skaičiaus suinteresuotų pusių įžvalgos apie partnerystės principo įgyvendinimą analizuojamu programavimo laikotarpiu.

Tyrimo rezultatai 2016 m. liepos mėn. buvo pristatyti šioje ataskaitoje.