Naujienos

2016 metai

BGI Consulting ekspertai pravedė sąnaudų ir naudos analizės mokymus LR valstybės kontrolės tarnautojams

2016 11 18

2016 m. spalio 25–26 d. BGI Consulting kartu su partneriais iš CSIL Milano (Italija) suorganizavo mokymus tema „Sąnaudų ir naudos analizė: teoriniai ir praktiniai aspektai“ LR valstybės kontrolės tarnautojams, atsakingiems už Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESIF) auditą. 16 akademinių valandų mokymai buvo skirti sąnaudų ir naudos analizės metodo pristatymui, kuris apėmė tiek teorinius metodo parametrus, tiek praktinio jo taikymo galimybes bei pavyzdžius. Mokymų dalyviai buvo supažindinti su sąnaudų ir naudos analizės etapais, tokiais kaip finansinė analizė, ekonominė analizė ir rizikos vertinimas. Daugiausiai dėmesio buvo skiriama ekonominei analizei atliekant Lietuvos investicinių projektų sąnaudų ir naudos analizę. Mokymų metu buvo pristatyti tipiniai projektai, naudos ir žalos komponentai, naudos ir žalos komponentų įverčiai, jų skaičiavimas bei praktinis taikymas. Mokymų lektoriai – CSIL Milano ekspertė Chiara Pancotti ir BGI Consulting ekspertai Jonas Jatkauskas bei Tomas Mačiekus.