Naujienos

2022 metai

BGI Consulting teikė Valstybės biudžeto tęstinės veiklos lėšų poreikio apskaičiavimo taisyklių ir metodų analizės pilotinėse srityse konsultacines paslaugas

2022 05 31
VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (CPVA), kartu su LR finansų ministerija, užsakymu 2022 m. sausio mėn. – gegužės mėn. BGI Consulting teikė Valstybės biudžeto tęstinės veiklos lėšų poreikio apskaičiavimo taisyklių ir metodų analizės pilotinėse srityse konsultacines paslaugas.
 
 
Tobulinant biudžeto išlaidų valdymą būtini įrankiai, reikalingi tęstines veiklos lėšų apskaičiavimui, kurie butų naudojami tęstinės veiklos priemonių įgyvendinimui reikalingų lėšų, priklausomai nuo jų įtakojančių aplinkos, makroekonominių, demografinių ir kitų veiksnių pokyčius, dydžio apskaičiuoti.
 
BGI Consulting ekspertai, kartu su CPVA ir LR finansų ministerija išnagrinėjovalstybės biudžeto asignavimų valdytojų 2022–2024 metų biudžeto programose tęstinės veiklos priemonėms įgyvendinti numatytas lėšas (tęstinės veiklos lėšos) ir detalius jų planavimo principus ir metodus, įvertino jų tinkamumą siekiant optimaliai suplanuoti biudžeto lėšų poreikį, pateikė rekomendacijas dėl tęstinės veiklos lėšų apskaičiavimo bendro standartizuoto įrankių rinkinio sukūrimo ir taikymo tęstinės veiklos lėšų planavimo procese. Tyrimo metu taip pat atlikta vienetinių įkainių taikymo išlaidas planuojant sąmatų lygiu galimybių analizė bei užsienio šalių (Australija, Kosovas) patirties atvejo studijos.
 
Vertinimo rezultatai viešai neprieinami.