Naujienos

2021 metai

BGI Consulting parengė Innova-FI projekto veiksmų planus

2021 02 26
2020 m. rugpjūčio – 2021 m. vasario mėn. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) užsakymu BGI Consulting atliko Innova-FI projekto veiksmų plano parengimą.
 
INVEGA, kartu su partneriais iš Portugalijos, Lenkijos, Ispanijos, Italijos, Slovėnijos, Graikijos, Belgijos dalyvavo Innova-FI projekte, kuriuo buvo siekiama gerinti regionines inovacijų ekosistemas ir sukurti tam skirtas finansines priemones. Pagrindiniai Innova-FI projekto tikslai: 1) tarpregioninio bendradarbiavimo pagalba gerinti politikos krypčių ir programų, skirtų regioninei plėtrai, įgyvendinimą, sukurti stiprią, konkurencingą ir investicijomis grindžiamą aplinką verslui, kuri būtų svarbus ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo variklis ir 2) parengti finansinių priemonių novatoriškoms MVĮ gaires, dalytis gerąja praktika tarp Europos Sąjungos šalių, siekiant ieškoti perspektyviausių priemonių novatoriškiems verslams finansuoti, bei prisidėti prie MVĮ konkurencingumo didinimo.
 
Rengiant Innova-FI projekto veiksmų planą, BGI Consulting parengė finansinių priemonių „Koinvesticinis fondas II“, „Tiesioginės paskolos“ ir „Akceleravimo fondas 2“ aprašą pagal pateiktą šabloną, nurodant priemonių loginę struktūrą, numatomas veiklas, įtraukiamas viešojo ir privataus sektoriaus institucijas, detalų priemonės įgyvendinimo tvarkaraštį ir finansavimo šaltinius. „Koinvesticinis fondas II“ yra skirtas plėtoti Lietuvos rizikos kapitalo rinką, auginti naujus rizikos kapitalo rinkos dalyvius ir suteikti prieigą prie kapitalo naujoms perspektyvioms Lietuvos įmonėms, turinčioms ribotą prieigą prie kitų verslo finansavimo priemonių. Investicijos yra skirtos labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios lėšas skirtų novatoriškiems projektams. „Tiesioginės paskolos“ yra viena perspektyviausių finansinių priemonių, išplečianti skolinimosi alternatyvas ir pagerinanti verslo finansavimo efektyvumą. Tiesioginės paskolos yra alternatyvus verslo finansavimo būdas, kai skolintojai teikia paskolas tiesiogiai įmonėms. Lėšų srauto supaprastinimas įmonėms, panaikinant tarpininkus, turi potencialą pasiekti ilgalaikį didesnį viešojo ir privataus verslo investicijų efektyvumą. „Akceleravimo fondas 2“ tikslas yra investuoti į diversifikuotą sparčiai augančių bendrovių, kurios yra pradinės stadijos, portfelį. „Akceleravimo fondas 2“ numato, kad bus įsteigti du atskiri fondai – vienas, skirtas įgyvendinti išankstinio pagreičio programą, įskaitant subsidijas ir išankstines investicijas dalyviams, bei kitas, skirtas pradinio verslo kūrimo etapo investicijoms.
 
Parengtuose finansavimo priemonių aprašuose taip pat aptariamas priemonių veiksmingumas ir tvarumas bei poveikio potencialas. Apibendrinant BGI Consulting nustatė, kad visos trys - „Koinvesticinis fondas II“, „Tiesioginės paskolos“ ir „Akceleravimo fondas 2“ - finansinės priemonės, kurias siūlo INVEGA,  turi potencialo pagerinti Lietuvos verslo aplinką, skatindamos daugiau inovacijų ir remdamos verslumą.