Naujienos

2020 metai

BGI Consulting suteikė konsultacines paslaugas dėl Vertinimo rodiklių platformos ir rodiklių rinkinių sukūrimo ir jos integravimo į strateginio planavimo sistemą

2020 04 30
2019 m. gegužės mėn. – 2020 m. balandžio mėn. VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos užsakymu BGI Consulting įgyvendino sutartį dėl vertinimo rodiklių platformos ir rodiklių rinkinių sukūrimo ir jos integravimo į strateginio planavimo sistemą.
 
Vertinant esamą strateginio planavimo stebėseną susiduriama su dideliu vertinimo kriterijų skaičiumi, dėl kurio itin sudėtinga stebėti ir vertinti informaciją apie vykstančius pokyčius, jų įgyvendinimą. 2016 m. Valstybės kontrolės duomenimis, visų ministerijų veiklai stebėti numatyta beveik 1 800 vertinimo kriterijų. Esant per dideliam vertinimo kriterijų skaičiui, rezultatų stebėsena tampa sunkiai valdoma, informacijos kiekis – sunkiai aprėpiamas, duomenys – nepatrauklūs visuomenei ir ne visuomet patikimi, išsamūs ir pateikiami laiku. Mažesnis, lengvai valdomas ir sekamas kriterijų skaičius leistų ne tik lengviau stebėti realų tikslų įgyvendinimą, jų rezultatyvumą, bet ir leistų, skiriant pakankamai dėmesio kiekvienam kriterijui, adaptuoti vykdomas veiklas, keisti veiksmus ir atnaujinti būdus, kuriais siekiamas tikslas, jei matoma, kad tikslo siekimas nevyksta taip, kaip suplanuota. Rodiklių identifikavimą, rinkimą ir stebėseną galima optimizuoti, išvystant vieną vertinimo ir stebėsenos rodiklių platformą, kurios pagalba būtų galima sudarinėti rodiklių rinkinius, tarnaujančius įvairių bendrų nacionalinių ir atskirų viešos politikos sričių planavimo ir vertinimo poreikiams.
 
Atsižvelgiant į tai, buvo atlikta ES, nacionalinių ir šakinių strateginių planavimo dokumentų (64) peržiūra, identifikuoti juose naudoti rodikliai ir sukurta jau patvirtintų strateginio planavimo dokumentuose naudotų rodiklių duomenų bazė, parengta stebėsenos ir vertinimo rodiklių techninių parametrų, tinkamumo, kokybės, įsitvirtinimo įvertinimo metodika. Sukurti projekto produktai, tokie kaip vertinimo rodiklių platforma ir rodiklių rinkiniai, buvo integruoti į strateginio planavimo sistemą.
 
Projekto metu taip pat įvertinti ir pateiktos rekomendacijos dėl numatytų Nacionalinės pažangos plano tikslų, uždavinių įgyvendinimo rezultatyvumo ir efektyvumo vertinimo rodiklių rinkinio tinkamumo, kokybės, patikimumo ir suderinamumo. Projekto metu buvo įvertinti siūlomų Nacionalinės pažangos plano strateginių tikslų ir uždavinio poveikio rodiklių tinkamumas ir atitikimas kitiems rodiklių vertinimo SMART kriterijams, rodiklių tarpusavio sąsajos, tinkamumas valstybės gyvenimo kokybės indekso skaičiavimui, LR Bendrojo plano stebėsenos poreikiams, Darnaus vystymosi tikslų nustatymo ir įgyvendinimo vertinimo poreikiams, ESI fondų finansuojamų tikslų formulavimui ir stebėsenai. 
 
BGI Consulting taip pat teikė rekomendacijas dėl plėtros programų portfelio priemonių ir projektų lygmens stebėsenos rodiklių nustatymo bei rinkinio sudarymo. Remiantis Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 metų vertinimo metu atlikta sektorine analize, intervencijų laboratorijų ir fokusuotų diskusijų  darbo metu surinktomis įžvalgomis dėl plėtros prioritetų ir apribojimų, buvo pasiūlyti intervencijų rezultatų ir stebėsenos rodiklių rinkiniai.
 
Vertinimo ataskaita viešai neskelbiama.