Naujienos

2020 metai

BGI Consulting atliko Finansinių priemonių panaudojimo galimybių ir poreikio gynybos pramonės sektoriuje išankstinį vertinimą

2020 01 20
2019 m. rugsėjo mėn. – 2020 m. sausio mėn. LR krašto apsaugos ministerijos užsakymu BGI Consulting atliko Finansinių priemonių panaudojimo galimybių ir poreikio gynybos pramonės sektoriuje išankstinį vertinimą.
 
Finansinės priemonės įgyvendinamos pagal rinkos poreikius, nes ši finansavimo forma yra efektyvi tik tose srityse, kuriose egzistuoja grąžintino finansavimo paklausa, kuri dėl įvairių priežasčių nėra patenkinama privačių finansų įstaigų lėšomis. Pavyzdžiui, bankai atsisako teikti paskolas daliai finansavimo prašančių subjektų dėl jų turimų per didelių įsipareigojimų ar per ilgo projektų atsipirkimo laikotarpio arba vengiama investuoti į mažai žinomas sritis ar sektorius, kuriuose mažai duomenų apie projektų finansinį gyvybingumą ir atsiperkamumą, todėl investavimo rizika vertinama kaip ypač aukšta. Dėl to viešosiomis lėšomis finansuojamos finansinės priemonės nekonkuruoja su privačiomis finansų įstaigomis, teikiančiomis finansavimo, investavimo paslaugas. Be to, investuojant valstybės lėšas į tas sritis, kuriose yra nustatytas rinkos finansavimo nepakankamumas, įvairiomis priemonėmis (pavyzdžiui, sumažinant privačių investuotojų riziką) siekiama pritraukti privačių lėšų.
 
Atlikto finansinių priemonių panaudojimo galimybių ir poreikio gynybos pramonės sektoriuje išankstinio vertinimo tikslas – identifikuoti rinkos finansavimo trūkumus gynybos pramonės sektoriuje ir pasiūlyti šiuos trūkumus galinčią padengti finansinę priemonę.
 
Vertinimo metu naudoti įvairūs metodai – mokslinės literatūros, teisės aktų analizė, 4 užsienio šalių patirties atvejo studijos; gynybos ir saugumo pramonės rinkos trūkumų, optimalių investavimo situacijų ir investicijų poreikio analizės tikslais buvo atliekamos anketinės apklausos (4 respondentų grupių – visų identifikuotų potencialiai gynybos sektoriaus produktus / paslaugas, kurios yra apibrėžiamos Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės plėtros 2018–2026 metais gairėse, kuriančių / gaminančių / teikiančių verslo subjektų, mokslo institucijų, kredito įstaigų, rizikos kapitalo fondų atstovų), 5 pusiau struktūruoti interviu su išorinio finansavimo teikėjų atstovais bei organizuota fokusuota grupinė diskusija su mokslo įstaigų bei įmonių atstovais.
 
Vertinimo galutinėje ataskaitoje pateikta gynybos pramonės apžvalga, gynybos pramonės rinkos trūkumų, optimalių investavimo situacijų ir investicijų poreikio analizė, detali užsienio šalių patirties analizė gynybos pramonės sektoriuje, mokestinės, teisinės bazės problematikos analizė ir valstybės pagalbos taikymo analizė gynybos pramonės sektoriuje, finansinių priemonių gynybos pramonės sektoriuje pridėtinės vertės vertinimas, finansinių produktų analizė gynybos pramonės sektoriuje, suformuluotos siūlomos išvados dėl galimų investavimo priemonių į gynybos pramonę.
 
Su atlikta vertinimo ataskaita galite susipažinti čia.