Naujienos

2018 metai

BGI Consulting surengė renginius Lietuvoje ir Kroatijoje, skirtus finansinių priemonių taikymo galimybėms, atsižvelgiant į kitas viešosios intervencijos formas, pristatyti

2018 02 14

 

Finansinių priemonių, kaip valdžios intervencijos priemonės, naudojimas viešosios infrastruktūros finansavimui yra pakankamai nauja patirtis Lietuvai bei Kroatijai. Viešojo administravimo institucijoms trūksta finansinių instrumentų, kaip naujos valdžios intervencijos tarp kitų esamų, planavimo ir įgyvendinimo patirties, todėl stebimas didelis geresnio supratimo ir įgūdžių tobulinimo poreikis, siekiant priimti veiksmingus sprendimus. Nors nacionalinės mokymo įstaigos rengia finansinių instrumentų išankstinio vertinimo ir pastarųjų naudojimo mokymų kursus, tačiau nėra aktualių mokymų apie valdžios intervencijų planavimą, derinimą ir suderinamumą su finansinėmis priemonėmis, visų pirma, tokias intervencijas, kurios sukelia valdžios nesėkmes ir papildomus rinkos nepakankamumus. Panaši situacija yra visoje Europos Sąjungoje. Tiek Lietuvoje, tiek Kroatijoje trūksta bendro supratimo apie valdžios intervencijų pasekmes ir poveikį finansinėms priemonėms ir, apskritai, rinkai, visų pirma, ilguoju laikotarpiu. Taip pat trūksta bendradarbiavimo tarp įvairių valstybinių institucijų planuojant įvairių rūšių viešąsias intervencijas į tą pačią rinką.

Siekiant didinti platesnės viešosios auditorijos informuotumą pateikiant valdžios intervencijų poveikio rinkai rezultatus ir kokia būtų optimali finansinių instrumentų, kaip papildomos viešosios intervencijos toje pačioje rinkoje, vieta, tyrimų ir konsultacijų įmonė „BGI Consulting“, LR Finansų ministerijos užsakymu vykdomo projekto „Finansinių priemonių taikymo galimybės, atsižvelgiant į kitas viešosios intervencijos formas“ metu įgyvendino keturias mokymų sesijas „Viešųjų intervencijų įvertinimas siekiant įgalinti finansinių instrumentų potencialą“ – dvi Lietuvoje ir dvi Kroatijoje.

Organizuojamuose mokymuose buvo pristatytos ir aptartos projekto išvados, dalijamasi žiniomis apie valdžios intervencijas ir finansines priemones su kitomis ministerijomis, institucijomis. Mokymuose vyko įvairūs pristatymai, diskusijos ir interaktyvūs užsiėmimai. Mokymų sesijos tikslas – ištirti viešųjų intervencijų veiksmingumą ir efektyvumą įvairiuose politikos sektoriuose. Konkrečiau, seminaro tikslas – bendrai įvertinti dabartines viešąsias intervencijas, apsvarstyti, kaip turėtų būti organizuojamos valdžios intervencijų priemonės, kad geriausiai išspręstų rinkos nepakankamumo ir vyriausybės nesėkmių problemą.

Pagrindinės šio projekto išvados ir rekomendacijos pateiktos dviejose, Lietuvoje bei Kroatijoje vykusiose baigiamosiose konferencijose „Viešųjų intervencijos priemonių, skirtų finansinių priemonių potencialui panaudoti, derinio stiprinimas“. Konferencijų tikslas – suteikti daugiau įžvalgų apie viešųjų intervencijų priemonių nuoseklumą, veiksmingumą ir poveikį. Be to, diskutuota apie galimybę naudotis finansinėmis priemonėmis, kurią suteikia geresnė viešosios intervencijos priemonių pusiausvyra. Buvo pristatyta dabartinė Lietuvos ir Kroatijos viešųjų intervencijos priemonių padėtis, taip pat ir finansinių priemonių naudojimo, kartu su esamomis viešosiomis intervencijos priemonėmis, vaidmuo ir naudojimo galimybės.

Atliekamo projekto metu identifikuotos egzistuojančios valstybės intervencijos Lietuvoje ir Kroatijoje 9 viešosios politikos sektoriuose, tokiuose kaip  vandens tiekimo, atliekų tvarkymo, energetikos ir energijos efektyvumo, transporto ir susisiekimo, kultūros ir turizmo, miestų urbanizacijos, sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos bei švietimo ir mokslo sektoriai. Ekspertai vertina skirtingų sektorių intervencijų poveikį rinkos dalyviams, jų tarpusavio suderinamumą ir suderinamumą su viešosios politikos tikslais. Vienas pagrindinių tyrimo momentų – įvertintini finansinių instrumentų potencialą tobulinant viešųjų intervencijų planavimą, įgyvendinimą ir poveikį.

Tyrimo paslaugas teikia BGI Consulting bei konsorciumo nariai: „Razbor“ (Kroatija), „Spatial Foresight“ (Liuksemburgas), „t33“ (Italija).