Naujienos

Archyvas

Lietuvoje didėja kvalifikuotos darbo jėgos iš užsienio poreikis, o kitose ES šalyse dirbantys Lietuvos piliečiai susiduria su informacijos apie jų teises trūkumu

2007 05 21
BGI Consulting atliko ES laisvo darbo jėgos judėjimo programos EURES Lietuva 2004 – 2007 m. veiklos vertinimą. EURES – Europos užimtumo tarnybų tinklas, kurio veiklą koordinuoja Europos Komisija. EURES tikslas – tiek užtikrinti laisvo darbuotojų judėjimo teisę, tiek ir padėti darbdaviams, įdarbinant darbuotojus iš užsienio, konsultuojant bei teikiant aktualią informaciją. 
Siekiant nustatyti EURES tinklo veiklos poreikį ir aktualumą mūsų šalyje, vertinimo metu be kitų veiklų buvo atlikta darbingo amžiaus gyventojų ir vidutinių bei stambių įmonių apklausa. 
Nustatyta, kad kitoje ES šalyse per pastaruosius 3 metus teko dirbti  beveik trečdaliui respondentų (darbingo amžiaus Lietuvos gyventojų) arba jų šeimos narių. Maždaug kas penktam vienoje ES šalių dirbusiam respondentui arba jo šeimos nariams teko susidurti su informacijos trūkumu. Pastebėta, kad labai dažnai informacijos trūko tokiais baziniais klausimais kaip socialinės garantijos, darbuotojų teisės arba legalaus darbo galimybės – šiuos klausimus minėjo beveik pusė respondentų, apskritai susidūrusių su informacijos stoka. 
Įmonių atstovų apklausa parodė, kad kas antra įmonė susiduria su personalo trūkumo problema apskritai, o trečdalis įmonių teigia, kad joms reikalinga kvalifikuota darbo jėga, kurios nėra Lietuvoje. Ši tendencija ypač ryški stambiose įmonėse, turinčiose daugiau kaip 100 darbuotojų. Taip pat įmonėse dirbančiose informacijos ir komunikacijos, apgyvendinimo, statybos, transporto sektoriuose. Net trečdalis šių įmonių nurodė, kad jų veiklos specifika visiškai tinkama įdarbinti darbuotojus iš kitų ES šalių. Maždaug penktadalis apklaustųjų įmonių jau svarsto arba artimiausiu metu ketina svarstyti įdarbinti darbuotojus iš kitų ES šalių, o 15 proc. apklaustųjų įmonių per pastaruosius 3 metus jau buvo įdarbinusios darbuotojų iš kitų ES šalių.