Naujienos

Archyvas

BGI Consulting sukūrė savivaldybės BVP apskaičiavimo modelį

2007 07 10

BGI Consulting sukūrė bendrojo vidaus produkto (BVP) apskaičiavimo Vilniaus mieste modelį. Lietuvoje Statistikos departamentas skaičiuoja BVP apimtį sukuriamą apskrityje, o konkrečioje savivaldybėje sukuriamas BVP nėra skaičiuojamas. 

Atlikus ekonometrinius skaičiavimus, nustatytos priklausomybės tarp BVP ir įvairių ekonominių veiksnių. Tai reiškia, kad šie nustatyti veiksniai, veikdami kartu bei įtakodami šalies BVP, nulemia BVP pasiskirstymą pagal apskritis. Atskiros apskrities mastu galioja tie patys principai, todėl jų panaudojimas nustatant atskirų savivaldybių indėlį į apskrities BVP yra visiškai pagrįstas.

Šis modelis šiek tiek pakoreguotas gali būti naudojamas apskaičiuoti bet kurios Lietuvos savivaldybės BVP.

Modelis sudarytas siekiant suteikti galimybę savivaldybės administracijai ne tik apskaičiuoti konkrečių metų BVP, tenkantį savivaldybei, bet ir gauti ilgametę šio rodiklio kaitos dinamiką, taip pat jo ryšius su atitinkamais apskrities ir Lietuvos lygmens rodikliais bei kitus rodiklius, kuriuos savivaldybė galėtų panaudoti savo einamojoje veikloje.