Naujienos

Archyvas

LR Vidaus reikalų ministerijos užsakymu atliekama viešųjų paslaugų, teikiamų informacinėmis technologijomis, analizė

2007 10 12

UAB „BGI Consulting“ Vidaus reikalų ministerijos užsakymu atlieka viešųjų paslaugų, teikiamų informacinėmis technologijomis, būklės analizę. Šioje analizėje bus siekiama išsiaiškinti, kiek šiuo metu Lietuvos gyventojams elektroniniu būdu teikiamos viešosios paslaugos (nurodytos Elektroninės valdžios koncepcijos įgyvendinimo priemonių plane) yra perkeltos į elektroninę terpę, kokios elektroniniu būdu teikiamos paslaugos yra geriausiai vertinamos bei kokios priežastys neleidžia viešųjų paslaugų teikti maksimaliu perkėlimo į elektroninę terpę lygiu.

Bus nagrinėjama 20 paslaugų, kurias Lietuvoje siekiama perkelti į elektroninę erdvę maksimaliu įmanomu lygiu. Atliekant analizę bus pasitelkiami šie metodai:

• Internetinių svetainių, suteikiančių prieigą prie elektroninių viešųjų paslaugų stebėsena ir analizė, kuria siekiama nustatyti viešųjų paslaugų perkėlimo į elektroninę terpę lygį bei brandos rodiklį, ir ar šios svetainės atitinka oficialius Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus;
• Sociologinis tyrimas – gyventojų apklausa, – skirta nustatyti, kiek Lietuvos gyventojai naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis paslaugomis, kaip vertina teikiamų paslaugų kokybę bei kiek teikiamos paslaugos jiems yra aktualios. Taip pat bus siekiama išsiaiškinti, kurios elektroninės viešosios paslaugos būtų aktualios tiems Lietuvos gyventojams, kurie neturi ir/ar nesinaudoja interneto prieiga;
• Viešojo administravimo institucijų apklausa. Šios apklausos tikslas yra išsiaiškinti, kodėl institucijų teikiamos viešosios paslaugos nėra teikiamos maksimaliu perkėlimo į elektroninę erdvę lygiu, apskaičiuoti, kokios yra numatytos finansinės bei laiko sąnaudos tam lygiui pasiekti, ir gauti duomenis apie privačių asmenų bei verslo subjektų naudojimąsi elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis.

Analizės rezultatuose bus išskirtos trys geriausiai įvertintos viešosios paslaugos, teikiamos elektroniniu būdu. Taip pat bus nurodyta, kokios iš elektroniniu būdu prieinamų paslaugų yra pačios populiariausios tarp vartotojų. Visi analizės rezultatai bus pateikti informaciniame leidinyje.