Naujienos

Archyvas

BGI Consulting atliktas tyrimas parodė, kad informacinės ir individualizuotos (išplėstinės) paslaugos šiuo metu yra aktualiausios Lietuvos verslui

2007 11 09

Lietuvos ūkiui pereinant į žinių ekonomikos etapą, spartėjant globalizacijos procesams bei didėjant tiek išorinei, tiek vidinei konkurencijai, vis svarbesnės tampa viešosios paslaugos, teikiamos pradedantiesiems verslininkams ir MVĮ. Naujų įmonių gausa, MVĮ skaičiaus augimas ir veiklos segmentų plėtra, įmonių gebėjimas prisitaikyti prie naujų žinių ekonomikos sąlygų yra vienas esminių valstybės konkurencingumo elementų.

Paslaugų verslui teikimas yra neatsiejama ekonomikos augimo politikos dalis kiekvienoje iš ES valstybių, kuriose paramos verslui bei viešųjų paslaugų verslui teikimo sistema ir būdai yra labai įvairūs. Vienose valstybėse verslo paramos (plačiąja prasme) sistemos yra itin išplėtotos, o viešosios paslaugos verslui yra labai plataus spektro (nuo bazinės informacijos iki specializuotų išplėstinių viešųjų paslaugų), kitais atvejais šią funkciją daugiau įgyvendina  privataus sektoriaus subjektai, užsiimantys konsultacine bei tiriamąja veiklomis.

Viešųjų paslaugų verslui standartizavimo ir šias paslaugas teikiančių įstaigų sertifikavimo studijoje BGI Consulting ekspertų grupė analizuoja paslaugų verslui poreikį Lietuvoje, aprašo paslaugas verslui, pateikiant jų tematinę ir funkcinę klasifikaciją. 
BGI Consulting atlikto tyrimo metu paaiškėjo, kad Lietuvos verslo įmonėms labiausiai reikalingos informacinės ir individualizuotos (išplėstinės) paslaugos. Akcentuotina, kad poreikis šioms paslaugų grupėms yra mažiausiai patenkintas, t.y., tiek privatūs, tiek viešieji subjektai, teikiantys paslaugas verslui, turėtų skirti išskirtinį dėmesį šių verslui aktualiausių paslaugų teikimui.

Tyrime taip pat pateikiama išsami Suomijos verslo paramos sistemos atvejo studija. Vienas svarbiausiu šio tyrimo elementų – sukurta paslaugų verslui teikėjų sertifikavimo metodika ir metodiniai dokumentai jos įgyvendinimui. Tikimasi, kad atliktas tyrimas ir tinkamai panaudoti jo rezultatai pasitarnaus efektyviai Lietuvos verslo paramos sistemos plėtrai, viešųjų paslaugų verslui kokybės gerinimui bei aiškumui ir skaidrumui verslo konsultacijų srityje.

BGI Consulting šį tyrimą atliko LR Ūkio ministerijos užsakymu.