Naujienos

Archyvas

BGI Consulting įgyvendina vertinimo tyrimą dėl ES paramos panaudojimo Lietuvoje

2007 12 06
Neformalaus Europos Sąjungos ministrų susitikimo, vykusio 2007 m. gegužę, metu priimto sprendimo pagrindu, Europos Komisijos Regioninės Politikos Generalinis Direktoratas inicijavo tyrimą, skirtą Komisijos komunikato dėl teritorinės sanglaudos ir 2000-2006 m. periodo ex-post vertinimo pagrindu suklasifikuoti Europos regioninės plėtros fondo (ERDF) ir Sanglaudos fondo (CF) išlaidas.

Šį tyrimą, kuris apima visas Europos Sąjungos valstybes nares,  Regioninės Politikos Generalinio Direktorato užsakymu, atlieka  tarptautinis konsorciumas.

UAB BGI Consulting šiame tyrime atliks pirmojo ir antrojo tikslo  finansinių įsipareigojimų ir faktinių mokėjimų analizę pagal Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, URBAN priemonės ir INTERREG IIIA finansinius instrumentus.