Naujienos

Archyvas

Atliktas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos koordinuojamos programos vertinimas

2007 12 12
Smurto prieš vaikus temą visuomenė neretai linkusi ignoruoti, ypač jei tai susiję su smurtu šeimoje. Aktuali problema išlieka ir vaikų smurtas prieš vaikus. Viena iš valstybės pastaruoju metu įgyvendintų iniciatyvų šioms problemoms spręsti – LR Vyriausybės patvirtinta Nacionalinė smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2005-2007 metų programa, koordinuojama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Programa apima prevencijos ir pagalbos vaikams nuo įvairaus pobūdžio smurto ir patyčių priemones bei yra orientuota į smurto mažinimą ir visuomenės be smurto kultūros formavimą.

BGI Consulting atliko Nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2005-2007 metų programos įgyvendinimo vertinimą. Vienas iš pagrindinių vertinimo tikslų – būsimų programų smurto prevencijos srityje gerinimas.

Vertinimo metu konstatuota, kad  nuosekliausiai vykdytos ir tikėtinai didžiausią poveikį turės priemonės, kurių metu konkrečiai problemai spręsti kompleksiškai buvo įgyvendinta bent keletas susijusių veiklų. Toks priemonių planavimas leidžia optimizuoti finansines sąnaudas ir pasiekti didesnį efektyvumą, todėl  rekomenduota stiprinti priemonių integralumą.

Vertintojai akcentuoja, kad būsimos prevencinės programos turėtų būti skirtos labai konkrečių ir apibrėžtų uždavinių sprendimui. Nuolatinio valstybės dėmesio ir finansavimo reikalaujančių platesnio pobūdžio klausimų sprendimas turėtų remtis ilgalaikėmis priemonėmis, užtikrinant priemonių įgyvendinimo tęstinumą.

Taip pat pasiūlyti du kompleksinės pagalbos vaikams teikimo modeliai. Rekomenduoti sprendimai leistų sustiprinti kompleksinės pagalbos nuo smurto nukentėjusiems vaikams nuoseklumą ir regioninį tolygumą bei optimizuoti finansinių lėšų panaudojimą.