Naujienos

Archyvas

E. valdžios pažangos Lietuvoje tyrimas

2007 12 21

Siekiant pagreitinti e. valdžios kūrimo procesą svarbios tampa modernizacija ir inovacijos, nes iš valdžios institucijų piliečiai reikalauja geresnių elektroninių viešųjų paslaugų, daugiau saugumo ir demokratijos, o verslo atstovai – mažiau biurokratijos ir daugiau veiksmingumo. Elektroninių viešųjų paslaugų poreikio ir esamos būklės tyrimai yra vienas iš svarbiausių viešosios politikos tobulinimo diegiant elektroninę valdžia instrumentų.

BGI Consulting atliko elektroninės valdžios esamos situacijos analizę ir gyventojų apklausą dėl elektroninių viešųjų paslaugų. Vienas svarbiausių analizės rezultatų -  visų Vyriausybės numatytų prioritetinėmis elektroninių paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę lygių ir brandos rodiklių paskaičiavimas. Pastarieji rodikliai įgalina vertinti Lietuvos e. valdžios pažangą ir ją palyginti su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis. Žemiau pateikiama apibendrinta informacija apie esamą elektroninių paslaugų lygį Lietuvoje:

2007 metais Europos Komisijai įvedus naująjį penktąjį viešųjų paslaugų perkėlimo į Internetą brandos lygį galima teigti, jog tik kai kurios į elektroninę terpę perkeltos viešosios paslaugos Lietuvoje visiškai atitinka penktojo lygio reikalavimus. Lygi­nant viešųjų paslaugų perkėlimą verslui ir gyventojams Lietuvoje vyrauja europinės tendencijos - viešosios paslaugos verslui yra perkeliamos sparčiau nei viešosios paslaugos gyventojams. Nepaisant progreso perkeliant viešąsias paslaugas į virtualią erdvę Lietuva Europos Sąjungos šalių tarpe patenka į lėčiau perkeliančių paslaugas šalių grupę. Lyginant su 27 Europos Sąjungos šalimis Lietuvoje viešųjų paslaugų perkėlimo brandos rodikliai yra žemesni negu Europos Sąjungos šalių vidurkis

Tyrimo metu taip pat buvo vertinamas Lietuvos gyventojų naudojimosi internetu ir viešosiomis elektroninėmis paslaugomis lygis. Ypač svarbu pažymėti, kad vis daugiau Lietuvos gyventojų naudojasi internetu ir el. paštu – nustatyta, kad net 66 proc. respondentų yra bent kartą naudojęsi internetu ar el. paštu per pastarąjį mėnesį. Elektroninėmis viešosiomis paslaugomis taip pat naudojasi vis didesnė gyventojų grupė. Žemiau pateikiama populiariausių elektroninių paslaugų suvestinė:

 

Mokesčių ir turto deklaravimas, leidinių ir publikacijų paieška bibliotekose bei darbo paieška ir darbo pasiūlymų užsakymas (Darbo biržos tinklalapyje) – pačios populiariausios paslaugos tarp gyventojų. Šios paslaugos taip pat buvo įvardintos kaip vienos kokybiškiausių ir pasižymėjo aukštais perkėlimo į elektroninę erdvę brandos rodikliais.

 Vis dėlto didėlė dalis kitų elektroninių paslaugų neatitinka joms keliamų reikalavimų. Tyrimo metu konstatuota, kad viešojo administravimo institucijų nepakankamas finansavimas, teisinės bazės trūkumai, asmens identifikavimo elektroninėje terpėje galimybių stoka, informacinių sistemų duomenų nekokybiškumas bei nesuderinamumas tarpusavyje yra esminės kliūtys, trukdančios perkelti jų administruojamas viešąsias paslaugas į elektroninę terpę.

 
BGI Consulting šį tyrimą atliko Vidaus reikalų ministerijos Informacinės politikos departamento užsakymu.

Tyrimo ataskaitą lietuvių k. galite parsisiųsti paspaudę čia.