Naujienos

Archyvas

2007 – 2013 metų Europos Sąjungos regioninės politikos priemonių potencialo vertinimas Lisabonos ir Gioteborgo tikslų - ekonomikos augimas, darbo vietų kūrimas ir darni plėtra - kontekste

2007 12 27
BGI Consulting kartu su užsienio partneriais, Europos Komisijos Regioninės Politikos Direktorato užsakymu, pradėjo rengti tyrimą dėl regioninės politikos instrumentų potencialo, padedančio siekti Lisabonos ir Gioteborgo tikslų ekonomikos augimui, užimtumui ir darniai plėtrai, vertinimo. Tyrimas atliekamas visų Europos Sąjungos valstybių narių mastu. UAB BGI Consulting, kaip tarptautinio projekto narys, atsakinga už vertinimo veiklas Lietuvoje.

 
Tyrimo metu bus atliktos šios pagrindinės veiklos:

  1.  Struktūrinės paramos panaudojimo strategijos analizė;
  2.  Atliktų nacionalinio lygmens ex-ante vertinimų analizė;
  3.  Veiksmų programų analizė;
  4.  Vertinimo tyrimų geros praktikos pavyzdžių identifikavimas.