Naujienos

Archyvas

Lietuvos darbo rinka 2012

2008 01 29

BGI Consulting kartu su užsienio partneriais iš Švedijos ir Suomijos kuria Kvalifikacijų poreikio Lietuvos darbo rinkoje vidutinės trukmės prognozavimo metodiką. Toks kompleksinis darbo rinkos modeliavimas, numatant kvalifikacijų poreikį ir pateikiant prognozes artimiausiems penkiems metams kiekviename iš ūkio sektorių, Lietuvoje atliekamas pirmą kartą.

Metodikos pagrindą sudaro ekonometrinis modelis, į kurį įtraukiami pasauliniai ir Lietuvos makroekonominiai veiksniai, darbo rinkos, demografiniai, švietimo ir kiti kintamieji. Ekonometrinį modelį papildo dar du svarbūs informacijos šaltiniai: darbdavių apklausos ir sektorinių ekspertų įžvalgos bei vertinimai. Tikimasi, kad toks kompleksinis požiūris leis panaudoti ekonometrinio modelio privalumus ir eliminuoti prognozavimo modelių ribotumą numatant statistiškai sunkiai prognozuojamus pokyčius ūkio sektoriuose. Sektorių ekspertų įžvalgos yra labai svarbus šaltinis prognozuojant mažiau stabilius ūkio sektorius ir kvalifikacijų poreikį juose.

  
Tyrimo užsakovas – Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.