Naujienos

Archyvas

Lietuvos mokslo ir verslo potencialo, siekiant įsijungti į Europos kosmoso programą ir įstoti į Europos kosmoso agentūrą, analizė ir įvertinimas

2008 03 26

BGI Consulting ekspertų grupės atliekamos Lietuvos mokslo ir verslo potencialo analizės tikslas – išnagrinėti Lietuvoje esamą situaciją, palyginti ją su kitų ES ir EKA valstybių narių patirtimi Europos kosmoso politikos ir globaliame kontekstuose bei suformuluoti pagrindines nuostatas Lietuvos kosmoso politikos gairių parengimui. Lietuvai tai svarbu siekiant išnaudoti bendrosios Europos kosmoso politikos teikiamas galimybes skatinant mokslinių tyrimų ir aukštų technologijų plėtrą bei didinant pramonės konkurencingumą.

Lietuvos įsijungimo į EKP ir EKA veiklą galimybių vertinimo tikslas – nustatyti, ar Lietuvai reikia jungtis į EKP ir stoti į EKA, o tuo pačiu išsiaiškinti, kokios naujos galimybės Lietuvos mokslui ir verslui atsivertų jungimosi atveju. Laukiamas vertinimo proceso rezultatas – suformuluoti galimi kryptingos valstybės kosmoso politikos formavimo tikslai bei pagrindinės šios politikos įgyvendinimo priemonės. Projekto vykdymo metu bus parengta esama Europos, Pasaulio ir Lietuvos situacijos apžvalga, įvertintas Lietuvos MTEP, pramonės ir techninis potencialas, taip pat bus pateiktos rekomendacijos dėl Lietuvos kosmoso politikos nuostatų bei įsijungimo į EKP ir stojimo į EKA.