Naujienos

Archyvas

Europos Komisijos Regioninio Direktorato užsakymu atliekamas 2000-2006 m. Europos Sąjungos Sanglaudos politikos, finansuojamos Europos regioninės plėtros fondo, valdymo ir įgyvendinimo sistemų ex-post vertinimas apimantis ES-25 valstybes

2008 04 25
Sanglaudos politikos Valdymo ir įgyvendinimo sistemos ex-post vertinimo metu atliekamos šios pagrindinės veiklos:

  • ES-25 valstybių Sanglaudos politikos Valdymo ir įgyvendinimo sistemos apžvalga, detalizuojant visus viešosios politikos ciklo etapus ir kiekvieno jų įgyvendinimo institucinę sąrangą, procesus ir gautus rezultatus.
  • ES-10 valstybių Sanglaudos politikos Valdymo ir įgyvendinimo sistemos efektyvumo ir tvarumo vertinimas identifikuojant Sanglaudos politikos valdymo ir įgyvendinimo sistemos principų perkėlimą į nacionalinę viešojo administravimo sistemą.
  • Sanglaudos politikos Valdymo ir įgyvendinimo sistemos sukurtos pridėtinės vertės ES-15 valstybių vietinėms valdymo sistemos vertinimas
  • Darnios plėtros taikymo principų Sanglaudos politikos Valdymo ir įgyvendinimo sistemoje integravimo vertinimas
  • Atvejo studijų kai kuriais tyrimo klausimais parengimas

BGI Consulting ES25 valstybių Sanglaudos politikos Valdymo ir įgyvendinimo sistemos ex-post vertinime dalyvauja kaip nacionalinis ekspertas Lietuvai.