Naujienos

Archyvas

Mokslo ir studijų institucijų institucinis vertinimas

2008 07 02

Studijų kokybės vertinimo centras pasitelkęs BGI Consulting ekspertus atlieka institucinio vertinimo metodikos išbandymą. Šie bandomieji vertinimai yra ES struktūrinių fondų finansuoto nacionalinės svarbos projekto ,,Institucinis mokslo ir studijų institucijų vertinimas” dalis. 

 

Bandomieji vertinimai atliekami Biochemijos institute ir Lietuvos žemės ūkio universitete. Bandomasis vertinimas susideda iš kelių etapų. Vertinimo metu ekspertai analizuoja institucijų parengtą savianalizės medžiagą, vykdomi susitikimai su institucijų vadovais, dėstytojais, studentais ir absolventais, socialiniais partneriais. Vertinimas apima išorinio ir vidinio valdymo, vidinės kokybės vadybos sistemos, studijų proceso, mokslinio darbo, studentų padėties ir kitų sričių analizę.