Naujienos

Archyvas

Tiriamas smurto prieš moteris šeimose paplitimo mastas

2008 09 12
BGI Consulting atlieka smurto prieš moteris šeimose paplitimo tyrimą. Pagrindiniai tyrimo tikslai – išsiaiškinti smurto šeimose paplitimo mąstą Lietuvoje, smurto priežastis ir pagalbos aukoms galimybes. Tyrimo rezultatai svarbūs ne tik siekiant nustatyti esamą smurto šeimose būklę, bet ir įvertinti šios problemos raidą per pastaruosius 10 metų. Tuo tikslu, tyrimo metu atliekamos reprezentatyvios moterų apklausos rezultatai bus lyginami su 1998 ir 2002 m. atliktų apklausų rezultatais.

Smurtas prieš moteris šeimose yra specifiška ir problemiška tyrimo sritis, kadangi oficialūs statistikos duomenys neatspindi šio reiškinio tikrojo masto, o mūsų teisinėje sistemoje smurto šeimoje tyrimai priskiriami privataus kaltinimo bylų grupei, kuomet baudžiamasis procesas pradedamas tik esant nukentėjusiojo skundui. Smurto prieš moteris šeimose problemą aštrina ir sudėtingesnis nei kitais smurto atvejais aukos – smurtautojo santykis, apimantis jausminius, finansinius aspektus. Be to, prievartos veiksmai ne visuomet vertinami vienodai. Neretai tam tikros situacijos pačių moterų nevertinamos kaip smurto apraiškos, nors turi akivaizdžiai neigiamą įtaką jų asmeninio ir šeiminio gyvenimo kokybei.Minėtųjų aspektų identifikavimas ir analizė sudaro svarbią atliekamo tyrimo dalį.  

Tyrimo rezultatais naudosis Socialinės apsaugos ir darbo ministerija formuodama ir įgyvendindama viešąją politiką šioje srityje.