Naujienos

Archyvas

Europos Komisijos užsakymu atliekama ES sanglaudos politikos valdymo mechanizmų ir administracinių kaštų analizė

2009 03 24
BGI Consulting, kaip nacionalinis ekspertas Lietuvai, atlieka ES sanglaudos politikos valdymo mechanizmų ir administracinių kaštų analizę. Studija “Regioninis valdymas globalizacijos kontekste: valdymo mechanizmų ir administracinių kaštų analizė” Europos Komisijos Regioninės politikos generalinio direktorato užsakymu pagal vieningą koncorciumo vadovaujančiųjų partnerių sukurtą metodiką atliekama visose ES šalyse.  
Studijos metu bus vertinama Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo finansuojamų programų regioninė valdymo ir administravimo struktūra, mechanizmai bei administraciniai kaštai 2007 – 2013 metų programavimo laikotarpiu.