Naujienos

Archyvas

Vykdomas Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities kaimynystės 2004 – 2006 m. programos ex post vertinimas

2009 07 30

BGI Consulting pradėjo Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities kaimynystės 2004 – 2006 m. programos ex post vertinimą. Vertinama programa apima Interreg III A pasienio regioną (šiaurės rytų Lenkija, pietvakarių Lietuva ir Rusijos Federacijos Kaliningrado sritis) ir yra iš dalies finansuojama Europos regioninės plėtros fondo bei TACIS lėšomis.

Programos priemonės buvo įgyvendintos pagal tris prioritetus:
1. Bendradarbiavimo regiono konkurencingumo ir produktyvumo augimas dėl infrastruktūros abipus sienos ir pasienio apsaugos plėtojimo bei ekonominio ir mokslinio – technologinio bendradarbiavimo
2. Vietos bendruomenių bendradarbiavimas, socialinės – kultūrinės integracijos stiprinimas bei darbo rinkos sąlygų gerinimas
3. Techninė pagalba

Programa vertinama pagal tinkamumo, rezultatyvumo, efektyvumo ir poveikio kriterijus.

Vertinimo užsakovas – VšĮ Jungtinis techninis sekretoriatas.