Naujienos

Archyvas

Atliekamas regionų projektų planavimo ir įgyvendinimo sistemos efektyvumo vertinimas

2009 08 25

BGI Consulting atlieka regionų projektų planavimo ir įgyvendinimo sistemos, taikomos Lietuvoje 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos laikotarpiu, vertinimą. Vertinimo metu analizuojama regionų projektų planavimą ir atranką reglamentuojančių teisės aktų ir procedūrų tinkamumas ir efektyvumas, institucijų įtrauktų į administravimo sistemą organizacinės struktūros ir administraciniai gebėjimai, institucijų bendradarbiavimo procesas. Vertinimo rezultatai bus pristatyti vertinimo ataskaitoje ir informacinio renginio metu. 

Vertinimo užsakovas – LR Vidaus reikalų ministerija.