Naujienos

Archyvas

E. valdžios vertinimas Lietuvoje 2009

2009 10 05

BGI Consulting atlieka Lietuvos institucijų teikiamumų elektroninių viešųjų paslaugų vertinimą. Analizuojant ir vertinant viešąsias e. paslaugas BGI Consulting ekspertai atlieka reprezentatyvią gyventojų apklausą, verslo subjektų apklausą, viešojo administravimo institucijų apklausą bei esamo e. paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę lygio stebėseną. 
Atlikus e. paslaugų vertinimą bus nustatytos gyventojams ir verslui svarbiausios viešosios paslaugos, teikiamos informacinėmis ir ryšių technologijomis, bei naudojimosi jomis patogumas. Numatoma identifikuoti pagrindines problemas, trukdančias kuo daugiau viešųjų paslaugų perkelti į elektroninę erdvę, parengti preliminarius reikalingų e.valdžios plėtros investicijų skaičiavimus ir pateikti e. paslaugų teikimo kaštus.

Tyrimas atliekamas Vidaus reikalų ministerijos užsakymu.