Naujienos

Archyvas

Atliktas Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos (Kaliningrado srities) kaimynystės 2004-2006 m. programos vertinimas

2009 11 29
BGI Consulting atliko Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos (Kaliningrado srities) kaimynystės 2004-2006 m. programos vertinimą. Vertinama programa buvo finansuojama iš Interreg, TACIS ir bendrojo finansavimo lėšų. 
Programos įgyvendinimo teritorija - NUTS III administracinio lygmens sritys: Pomorskie regionas (Słupski, Gdański, Gdańsk-Gdynia-Sopot subregionai), Warmińsko-Mazurskie regionas (Elbląski, Olsztyński ir Ełcki subregionai) ir Podlaskie regionas (Białostocko-Suwalski ir Łomżyński subregionai) Lenkijoje; Klaipėdos, Tauragės, Alytaus ir Marijampolės apskritys Lietuvoje; Kaliningrado sritis (Rusijos Federacijoje). 
Programa vertinta pagal tinkamumo, rezultatyvumo, efektyvumo ir poveikio kriterijus. 
Kaimynystės programos poveikis regionų makroekonominiams rodikliams sunkiai apčiuopiamas dėl santykinai nedidelės programos finansinės apimties. Pagrindinis Kaimynystės programos poveikis pasireiškęs trumpajame periode - bendradarbiavimo tarp šalių stiprėjimas. Tai tenkina pagrindinį ES kaimynystės iniciatyvos tikslą ir kuria prielaidas didesniam poveikiui ateityje.