Naujienos

Archyvas

Pristatyti regionų projektų planavimo ir įgyvendinimo sistemos efektyvumo vertinimo rezultatai

2010 02 12

BGI Consulting atliko regionų projektų planavimo ir įgyvendinimo sistemos efektyvumo vertinimą. „Sistemos efektyvumo vertinimo“ sąvoka suprantama kaip administravimo sistemos tinkamumo, teisinio apibrėžtumo ir kitų sistemos požymių vertinimas pagal nustatytus vertinimo klausimus. Siekiant kuo tiksliau atsakyti į vertinimo klausimus, regionų projektų planavimo ir atrankos procesas suskaidytas į etapus ir šių etapų analizė sudaro pagrindinę vertinimo ataskaitos analitinę dalį:

- Regioninių priemonių bei joms skiriamų lėšų planavimas
- Kvietimo teikti paraiškas dokumentų parengimas ir patvirtinimas
- Projektinių pasiūlymų teikimas ir apibendrinimas regiono plėtros tarybos sekretoriate
- Regionų projektų planavimas ir atranka vykdoma regionų plėtros taryboje
- Paraiškų rengimas ir pateikimas įgyvendinančiajai institucijai
- Paraiškų vertinimas įgyvendinančiojoje institucijoje. Projekto administravimo ir finansavimo sutarties pasirašymas ir projektų įgyvendinimas

Papildomai buvo nagrinėta Čekijos, Estijos ir Vengrijos regioninio planavimo ir įgyvendinimo sistemų patirtis.

Vertinimo metu parengtos rekomendacijos dėl regionų projektų planavimo ir įgyvendinimo sistemos tobulinimo 2007 – 2013 metų laikotarpiu ir naujos finansinės perspektyvos.

2010 metų vasario 11 dieną BGI Consulting kartu su LR vidaus reikalų ministerija organizuoto renginio metu pristatė vertinimo rezultatus ES struktūrinės paramos koordinavimo ir planavimo institucijų, už nacionalinės regioninės politikos formavimą ir įgyvendinimą atsakingų institucijų, regionų ir asocijuotų struktūrų atstovams bei kitiems besidomintiems.

Vertinimo užsakovas – LR vidaus reikalų ministerija.