Naujienos

Archyvas

Tiriama kokios smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo priemonės tinkamiausios Vilniaus regione

2010 02 25

BGI Consulting atlieka verslo aplinkos Vilniaus regione vertinimą ir analizuoja, kokiomis priemonėmis Vilniaus apskrities savivaldybės galėtų efektyviausiai paskatinti smulkųjį ir vidutinį verslą. Studijos metu bus įvertinta kiekvienos savivaldybės verslo aplinka ir taikomos SVV skatinimo ir rėmimo priemonės, bus įvertintas šių priemonių poveikis ir pateiktos rekomendacijos dėl optimalaus premonių rinkinio.

Studijos ekspertai atlieka savivaldybių planavimo ir reglamentavimo dokumentų smulkaus ir vidutinio verslo srityje analizę, regiono ir kiekvienos savivaldybės socialinių ir ekonominių faktorių analizę, taiko ekonominio modeliavimo metodus.  Taip pat atliekama 600 Vilniaus regiono verslo subjektų apklausa.

Studijos metu didelis dėmesys skiriamas tarptautinei patirčiai SVV aplinkos gerinimo ir SVV skatinimo srityje.

Studijos užsakovas – Vilniaus apskrities viršininko administracija.