Naujienos

Archyvas

Atliekamas Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos vertinimas

2011 02 07

BGI Consulting atlieka Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos vertinimą. Teminis vertinimas apima tris pagrindines užduotis:

- Programos informacinių veiklų vertinimas
- Smulkiųjų projektų fondo projektų efektyvumo vertinimas
- Programos strategijos ir jos pasiekimų vertinimas (planuojama nuo 2011 m. rugsėjo 1 d.)

Analizuodami programos informacines veiklas vertintojai nagrinėja informacinių veiklų tinkamumą pareiškėjams ir projektų vykdytojams, priemonių portfelio ir atskirų priemonių efektyvumą.
Smulkiųjų projektų fondo projektų efektyvumo vertinimas apima fondo tikslų ir pasiekimų vertinimą, pasirinkto administravimo mechanizmo privalumų ir trūkumų analizę. 
Vertinimo rezultatai bus pateikti vertinimo ataskaitoje ir pristatyti Jungtiniame stebėsenos ir valdymo komitete, kurį sudaro Lietuvos ir Lenkijos atstovai.

Vertinimo užsakovas – Jungtinis techninis sekretoriatas.