Naujienos

Archyvas

Lietuvos ekonomikos sektorių funkcionavimo stebėsena pagal EK metodologiją

2011 04 04

BGI Consulting atliko horizontalų Lietuvos ekonomikos sektorių tyrimą, kurio metu nustatyti ekonomiškai reikšmingi sektoriai, kurie, nepaisant jų ekonominės svarbos, funkcionuoja  neefektyviai.
Tyrimas atliktas, remiantis naujausia Europos Komisijos rinkų funkcionavimo stebėsenos metodologija, pagal kurią tyrimą sudaro trys lygmenys (plačiau apie metododologiją: European Commission, „Replies To Lisbon Methodology (LIME) Working Group On Revised Market Monitoring Exercise“, Note for the LIME working group, 2009.):

Sektorių ekonominio reikšmingumo vertinimas;
Sektorių efektyvumo (produktyvumo) vertinimas;
Politinių perspektyvų vertinimas.

Sektorių efektyvumas vertintas remiantis integracijos, konkurencijos ir inovacijų kriterijais. Tyrimo metu identifikuoti šie Lietuvos ekonomikos sektoriai, kurie yra ekonomiškai reikšmingi, tačiau funkcionuoja neefektyviai:

Žemės ūkis, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla (EVRK 1 red. kodas 01);
Baldų gamyba; kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba (36);
Vandens rinkimas, valymas ir paskirstymas (įtraukta atlikus politinių perspektyvų analizę) (41);
Statyba (F);
Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą; asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas (52);
Sausumos transportas; transportavimas vamzdynais (60);
Papildomoji ir pagalbinė transporto veikla; kelionių agentūrų veikla (63);
Paštas ir telekomunikacijos (64);
Kita verslo veikla (74).

Remiantis EK metodika, antrajame etape politinės ir ekonominės analizės pagrindu giliau analizuojamos sektorių neefektyvumo priežastys ir ieškomi sprendimai efektyvumui padidinti. BGI Consulting atliko statybų ir geležinkelių transporto sektorių gilesnę analizę. Kiti identifikuoti sektoriai galėtų būti tolesnių tyrimų objektas.

Lietuva naujausią Europos Komisijos rinkų funkcionavimo stebėsenos metodologiją pritaikė viena pirmųjų. Tyrimus pagal šią metodiką yra atlikusios Belgija ir Italija.

Tyrimo užsakovas – LR ūkio ministerija.