Naujienos

Archyvas

Pristatyti Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos vertinimo I etapo rezultatai

2011 06 20

BGI Consulting užbaigė Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos vertinimo I etapą. Teminis vertinimas apėmė dvi pagrindines užduotis:

  • Programos informacinių veiklų vertinimą, kurio tikslas – įvertinti Programos informacinių veiklų efektyvumą, tinkamumą ir rezultatyvumą. Nagrinėtas informacinių veiklų tinkamumas pareiškėjams, projektų vykdytojams, atskirų priemonių ir priemonių portfelio efektyvumas, taip pat analizuotas bendras Programos žinomumas tarp potencialių pareiškėjų.
  • Smulkiųjų projektų fondo projektų efektyvumo vertinimą, kuris apėmė fondo tikslų ir pasiekimų, pasirinkto administravimo mechanizmo efektyvumo vertinimą ir  privalumų ir trūkumų analizę, pateikiant  galimas administravimo mechanizmo alternatyvas.

Vertinimo rezultatai buvo pateikti vertinimo ataskaitose ir 2011 m. birželio 14 d. pristatyti Jungtiniame stebėsenos ir valdymo komitete.


Vertinimo užsakovas – Jungtinis techninis sekretoriatas.