Naujienos

Archyvas

LR švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2007 – 2013 m. veiksmų programų prioritetų ir juos įgyvendinančių LR švietimo ir mokslo ministerijos programų vertinimas

2011 06 29

BGI Consulting atliko LR švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2007 – 2013 m. veiksmų programų prioritetų ir juos įgyvendinančių LR švietimo ir mokslo ministerijos programų tarpinį vertinimą. Pagrindiniai vertinimo kriterijai - tinkamumas ir rezultatyvumas. Vertinimo tikslai sieti su poreikiu finansinio laikotarpio viduryje peržiūrėti kaip suplanuotos investicijos atitinka švietimo sistemos poreikius, kokiomis papildomomis veiklomis įgyvendinamos priemonės galėtų būti sustiprintos, kokie priemonių valdymo sprendimai galėtų prisidėti gerinant ES lėšomis kuriamų produktų kokybę. Taip pat didelis dėmesys skirtas LR švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų lėšų įsisavinimo tempų pagal N+3 taisyklės reikalavimus analizei.  


Vertinimo metu taikytas plačios partnerystės principas, į vertinimo veiklas įtraukiant švietimo ir mokslo politiką formuojančių institucijų atstovus, ES sanglaudos politikos valdymo ir įgyvendinimo sistemos darbuotojus, ES lėšomis finansuojamų projektų vykdytojus, socialinius – ekonominius partnerius.


Galutinėje vertinimo ataskaitoje pateiktas išsamus strateginio ir operacinio pobūdžio rekomendacijų ir jų įgyvendinimo priemonių sąrašas. Pasiūlytos priemonės turėtų prisidėti gerinant LR švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų veiksmų programų priemonių planavimą ir įgyvendinimą, sustiprinti teigiamą investuojamų lėšų poveikį visai švietimo bendruomenei.  Dalis rekomendacijų skirtos būsimajam 2014-2020 m. finansavimo laikotarpiui.


Su vertinimo ataskaitomis galima susipažinti:  
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/administravimas/ataskaitos/vertinima

BGI Consulting atliko LR švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2007 – 2013 m. veiksmų programų prioritetų ir juos įgyvendinančių LR švietimo ir mokslo ministerijos programų tarpinį vertinimą. Pagrindiniai vertinimo kriterijai - tinkamumas ir rezultatyvumas. Vertinimo tikslai sieti su poreikiu finansinio laikotarpio viduryje peržiūrėti kaip suplanuotos investicijos atitinka švietimo sistemos poreikius, kokiomis papildomomis veiklomis įgyvendinamos priemonės galėtų būti sustiprintos, kokie priemonių valdymo sprendimai galėtų prisidėti gerinant ES lėšomis kuriamų produktų kokybę. Taip pat didelis dėmesys skirtas LR švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų lėšų įsisavinimo tempų pagal N+3 taisyklės reikalavimus analizei.  


Vertinimo metu taikytas plačios partnerystės principas, į vertinimo veiklas įtraukiant švietimo ir mokslo politiką formuojančių institucijų atstovus, ES sanglaudos politikos valdymo ir įgyvendinimo sistemos darbuotojus, ES lėšomis finansuojamų projektų vykdytojus, socialinius – ekonominius partnerius.


Galutinėje vertinimo ataskaitoje pateiktas išsamus strateginio ir operacinio pobūdžio rekomendacijų ir jų įgyvendinimo priemonių sąrašas. Pasiūlytos priemonės turėtų prisidėti gerinant LR švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų veiksmų programų priemonių planavimą ir įgyvendinimą, sustiprinti teigiamą investuojamų lėšų poveikį visai švietimo bendruomenei.  Dalis rekomendacijų skirtos būsimajam 2014-2020 m. finansavimo laikotarpiui.


Su vertinimo ataskaitomis galima susipažinti:  
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/administravimas/ataskaitos/vertinimas