Naujienos

Archyvas

Bendruomenių organizacijų veiklos tyrimas

2012 04 20

BGI Consulting atliko Lietuvoje veikiančių bendruomeninių organizacijų tyrimą. Nustatyta, kad šiuo metu be daugiabučių namų savininkų ir sodininkų bendrijų veikia apie 1800 bendruomeninių organizacijų, įgyvendinančių viešuosius interesus susijusius su gyvenimu kaimynystėje. Aktyviausia bendruomeninė veikla vyksta kaimiškose vietovėse, kuriose bendruomeninės organizacijos atlieka ir svarbią socialinę funkciją.  Tiesa, bendruomeninių organizacijų finansiniai ištekliai yra pakankamai riboti, o didžiąją dalį jų sudaro nario mokestis ir paskiriama gyventojų pajamų mokesčio dalis. ES ir kitų paramos programų lėšas kol kas naudoja santykinai nedidelė dalis bendruomeninių organizacijų.  Tokią situaciją lemia tiek žmogiškųjų išteklių trūkumas, tiek ir nepakankami finansiniai pajėgumai. Siekiant paskatinti bendruomeninių organizacijų aktyvumą ir pagerinti priėjimą prie potencialių finansavimo šaltinių, siūloma dažniau taikyti vienodo dydžio normos principą projektų administravimo išlaidoms padengti, lengvinti dalies projekto lėšų gavimo avansu sąlygas  bei svarstyti socialinių ir panašių viešųjų paslaugų teikimo sąlygų paprastinimą, sudarant palankesnes sąlygas bendruomenėms pačioms nuspręsti ir organizuoti aktualias paslaugas vietos gyventojams. Skatinant bendruomenines organizacijas imtis įvairesnės veiklos, aktualu ne tik organizuoti pavienius mokymus, bet ir imtis ilgalaikių mentorystės projektų, kurie padėtų nuosekliai stiprinti bendruomenines veiklas.

Tyrimas atliktas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu.